Hanne Walstad tar over som daglig leder i kommunikasjons- og rådgivingsselskapet Posisjon i Trondheim, et selskap hun var ansatt i fra 2010 til 2016. Posisjon er trøndersk eid og et av de største kommunikasjonsselskapene i Midt- Norge, ifølge en melding fra selskapet.

- Å få overta som leder i Posisjon var en mulighet som finnes her og nå. Jeg måtte bare gripe den, og det føles faktisk som å komme hjem, sier Hanne Walstad.

Victor Andersen, som nå trer til side og overlater sjefsstolen til Walstad, er den samme som ansatte henne som rådgiver i Posisjon i 2010. Nå har han altså rekruttert henne på ny, og denne gangen for at hun skal overta hans plass som leder i selskapet han selv startet for 19 år siden.

- Vi har lenge snakket om dette vi to, og nå var timingen riktig. For meg som eier og gründer av selskapet er det viktig å kunne overlate kontrollen til noen jeg kjenner og er trygg på. Det måtte bli Hanne Walstad, sier Andersen.

Posisjon jobber i dag med kunder som Allskog, SMN, Vy Buss og Rosenborg Ballklub.

Andersen avviser at lederbyttet kommer som et resultat av å trappe ned selv.

- Nei, det er nettopp det jeg ikke skal gjøre. Nå får jeg tid til å prioritere det jeg liker aller best: Være ute og gi råd til kundene. Jeg elsker å møte mennesker og bidra til deres fremgang i ulike typer selskaper. Koronapandemien har rammet norsk næringsliv hardt, og det er vel neppe full fest i kommunikasjonsmarkedet, sier han.  

- Har klart oss godt
Posisjon ble etablert som selskap i Trondheim i 2001 og hadde i fjor en omsetning på 24 millioner kroner og et resultat på driften på rundt en million kroner. Etter koronaåret 2020 har det vært tøft å holde aktiviteten oppe.  

- Omsetningen er redusert, naturlig nok. Når store deler av næringslivet sliter, da kjøpes det mindre rådgiving og reklame. Men Posisjon har klart seg godt, tross alt. Vi styrer mot et solid overskudd også i 2020, og ordreboken er fylt opp i lang tid fremover, sier gründeren Andersen.

Den nye reklamesjefen mener Posisjon «skal bli enda tydeligere og sterkere på det selskapet kan best.»

- Men grunnfilosofien skal være den samme som før: analyse, markedsstrategi og kommunikasjonstjenester. Disse tre tjenestene skal henge sammen, og det er summen av dem som skaper sterke merkevarer, sier Hanne Walstad.

Hun tror ikke det blir kluss med rollene selv gründer Victor Andersen skal fortsette i selskapet

-  Nei, denne rollefordelingen er godt avklart gjennom mange og lange diskusjoner. I Posisjon er det jeg som er lederen fra nå av, sier Walstad.