Norges største bank, DNB, er ute med en ny kampanje der norske bedrifter og deres ansatte kan gå inn å måle hvor stor verdiskapning de skaper på arbeidsplassen de jobber.

- Året 2020 har vært krevende for veldig mange bedrifter over hele landet. Et år preget av store omveltinger grunnet pandemien. Historien om verdien av jobben de gjør, er kanskje viktigere enn noen gang, sier markedsdirektør Aina Lemoen Lunde til Kampanje.

Samtidig med at den nye reklamefilmen til DNB og kampanjen ruller ut denne uken, blåser Kampanje i gang, med god hjelp fra Kommunikasjonsforeningen, INMA og IKT Norge, i gang årets store byråkonkurranse Byråprofil.

Kåringen løper tilbake til 1970-tallet og har vært gjennomført de siste 30 årene av Kantar, og vi tok derfor likeså godt og utfordret DNB på regne ut hva verdiskapningen til norske kommunikasjonsbyråer er, omregnet i pappaperm, fotballbaner og hjertetransplantasjoner, eller det Norges største bank kaller «ringvirkninger.»

- Det er ikke bare fantastisk markedsføring som kommer fra norske byråer, men også store ringvirkninger det er agll grunn til å være stolt av, sier markedsdirektøren i DNB, Aina Lemoen Lunde.

Over 3.000 pappapermer
Totalt så måler Byråprofil over 60 byråer innenfor en rekke ulike kategorier av Kommunikasjon-Norge, men for enkelhets skyld dro vi ut de ti beste på fjorårets liste: Disse var i rangert rekkefølge: Try, Netlife, Pol, Anti, Zynk, Trigger, Making Waves, Anorak, We Are Live og Kitchen/Publicis.  Tallene til DNB er formidable.

Bare vinnerne av fjorårets «Byråprofil», har til sammen bidratt med ringvirkninger som tilsvarer 3.324 måneder pappaperm, 686 fotballbaner, 175 lærere og 110 hjertetransplantasjoner – i tillegg til 378 millioner i lokal kjøpekraft.

- Det er all grunn til å være stolt av verdiskapingen fra norske byråer, sier Lemoen Lunde.

Oppfølger på Ringvirkninger
«Ringvirkninger»-kampanje ble lansert første gang i 2018. Ifølge Lemoen Lunde bidro kampanjen til blant annet «økt omdømme, liking og styrket DNBs posisjon som beste oppstartsbank.»  Nå lanserer banken altså «Ringvirkninger 2.0» og markedsdirektøren sier dette kommer med nye tall og funksjoner – samt en helt ny kampanje.

- Ringvirkninger synliggjør hvor viktig norske bedrifter er for verdiskaping og velferd i landet vårt. Både direkte, med skatter og avgifter, men også indirekte gjennom kjøp av varer og tjenester fra andre. Ringvirkninger har skapt mye stolthet blant alle de som hver dag står på for å skape en arbeidsplass for seg selv og andre, sier hun.

Her kan du se den nye reklamefilmen til DNB. 

Teller også kjøpekraften
Nytt i år er også synliggjøringen av arbeidsplasser bedriften bidrar med utover sin egen virksomhet - gjennom kjøp av varer og tjenester hos underleverandører.

- I år heier vi ekstra på de lokale bedriftene. Til sammen utgjør de Norges største arbeidsgiver, og bidrar med fantastiske ringvirkninger i lokalmiljøer over hele landet. Å handle lokalt bidrar med andre ord til fantastiske ringvirkninger, sier Maja Flaatten, seksjonsleder innenfor Marketing CB i DNB.

Årets ringvirkninger-kalkulator, lagd i samarbeid med Ny analyse og Try Apt, og lanseres med en ny kampanje, som er utviklet av Pol.

- I tillegg til lanseringskampanjen kommer vi med en liten juletvist i desember, for å gi alle en ekstra påminnelse om å gjøre julehandelen lokalt i år, sier Pia Svärd, kreativt ansvarlig i DNB.

Publicis Media Norway og Kitchen bidrar med 174,7 mill. kroner til samfunnet ila. et år. Dette tilsvarer til sammen:

 • 486 fotballbaner
 • 71 lærere
 • 48 hjertetransplantasjoner
 • 1440 måneder pappaperm
 • 448 arbeidsplasser hos andre bedrifter
 • 101,6 mill. kroner i kjøpekraft

Anorak bidrar med 17,5 mill. kroner til samfunnet ila. et år. Dette tilsvarer til sammen:

 • 7 lærere
 • 55 fotballbaner
 • 4 hjertetransplantasjoner
 • 156 måneder pappaperm
 • 16 arbeidsplasser hos andre bedrifter
 • 29, 2 mill. kroner i kjøpekraft

We Are Live bidrar med 16,7 mill. til samfunnet ila. et år. Dette tilsvarer til sammen:

 • 7 lærere
 • 4 hjertetransplantasjoner
 • 50 fotballbaner
 • 144 måneder pappaperm
 • 22 arbeidsplasser hos andre bedrifter
 • 21,9 mill kroner i kjøpekraft

Try AS bidrar med 55 mill. til samfunnet ila. et år. Dette tilsvarer til sammen:

 • 155 fotballbaner
 • 22 lærere
 • 15 hjertetransplantasjoner
 • 456 måneder pappaperm
 • 106 arbeidsplasser hos andre bedrifter
 • 59,7 mill kroner i kjøpekraft

T/A Pol bidrar med 23,8 mill til samfunnet ila et år. Det tilsvarer til sammen:

 • 10 lærere
 • 69 fotballbaner
 • 6 hjertetransplantasjoner
 • 204 måneder pappaperm
 • 46 arbeidsplasser hos andre bedrifter
 • 24 mill i kjøpekraft

Anti bidrar med 16,3 mill kr til samfunnet ila et år. Dette tilsvarer til sammen:

 • 7 lærere
 • 47 fotballbaner
 • 4 hjertetransplantasjoner
 • 144 måneder pappaperm
 • 16 arbeidsplasser hos andre bedrifter
 • 30,1 mill i kjøpekraft

Zynk Bidrar med 12,6 mill til samfunnet ila et år. Det tilsvarer til sammen:

 • 5 lærere
 • 39 fotballbaner
 • 3 hjertetransplantasjoner
 • 108 måneder pappaperm
 • 6 arbeidsplasser hos andre bedrifter
 • 14,9 mill i kjøpekraft

Trigger Oslo bidrar med 9,9 mill kroner til samfunnet ila et år. Det tilsvarer til sammen:

 • 6 lærere
 • 29 fotballbaner
 • 4 sykepleiere
 • 84 måneder pappaperm
 • 11 arbeidsplasser hos andre bedrifter
 • 16,6 mill i kjøpekraft

Netlife design bidrar med 27,3 mill kroner til samfunnet ila et år. Det tilsvarer til sammen:

 • 11 lærere
 • 80 fotballbaner
 • 7 hjertetransplantasjoner
 • 228 måneder pappaperm
 • 17 arbeidsplasser hos andre bedrifter
 • 54,2 mill i kjøpekraft

Making Waves bidrar med 70,8 mill kroner til samfunnet ila et år. Dette tilsvarer til sammen:

 • 29 lærere
 • 200 fotballbaner
 • 19 hjertetransplantasjoner
 • 588 måneder pappaperm
 • 39 arbeidsplasser hos andre bedrifter
 • 128,2 mill i kjøpekraft