Små og mellomstore bedrifter står for 47 prosent av den samlede verdiskapningen i Norge, og disse virksomhetene vil Sparebank 1 sette fokus på når de lanserer Bedriftsløftet. Det er en nasjonal kampanje for å bidra til at flere små og mellomstore bedrifter skal lykkes.

De har tatt utgangspunkt i daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksens ord da han la frem regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter i 2019:

- Vi vil ikke lykkes med å skape bærekraftige samfunn i bygd eller by uten den formidable innsatsen som gjøres daglig i småbedriftslivet. Disse bedriftene angår oss alle. De er levebrødet for mange, sa han da.

For de 14 bankene i Sparebank 1-alliansen, klinger dette godt.

- Vi har lang tradisjon som banken som kjenner lokalsamfunnene best; både menneskene som bor der og de som driver næring, sier Monica Jacobsen, prosjektleder i Sparebank 1.

Sammen med kreativ leder Klaus Nystad er hun ansvarlig for bankens nye kampanje.

- Små og mellomstore bedrifter står for 47 prosent av den samlede verdiskapningen i Norge, men får alt for liten oppmerksomhet for sitt enorme bidrag. Dette og det faktum at våre 14 banker er de som oppleves i størst grad å kunne tilby det disse bedriftene etterspør, gir oss en unik mulighet til å styrke vår posisjon fremover, sier Nystad.

Kitchen står bak
Det reklamebyrået Kitchen som står bak kampanjen som lanseres denne uken.

- Vi har jobbet lenge med Sparebank 1, men sjelden har det vært gått så grundig til verks som i arbeidet med Bedriftsløftet, sier Bjørn Polmar, ansvarlig rådgiver i Kitchen.

Han understreker at alle 14 banker i Sparebank 1-alliansen har bidratt i arbeidet.

- Det handler på mange måter om å ta det som helt overordnet skiller Sparebank 1 fra de store forretningsbankene, nemlig lokal kunnskap, kompetanse og rådgiving i kombinasjon med moderne brukertilpassede løsninger, og gjøre disse ressursene enda sterkere, sier Polmar.

Måtte utsette kampanjen
Dette er den største kampanjen Sparebank 1 har på lufta i år, bekrefter Monica Jacobsen.

- Ja, det er det, og det som er ekstra spesielt er at det er på bedriftssiden. Vanligvis gjøres det mye på personmarkedet, men ikke så mye på bedrift, sier hun.

- Er det på grunn av koronakrisen at dere har valgt å rette dere mot bedriftsmarkedet?

- Overhodet ikke. Den skulle egentlig gått på lufta i påsketider, så alt var klart før korona, så vi har måttet tilpasse og justere.

Se lanseringsfilmen her: