TV-aksjonen NRK 2020 er i gang, og i år går de innsamlede midlene til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Det er reklamebyrået Nord DDB som har laget kampanjen tilknyttet årets TV-aksjon. Slik beskriver NRK årets store innsamlingsdugnad:

- TV-aksjonen går i år til WWFs arbeid mot plast i havet ved å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. Utslipp av plast til elver og hav skal reduseres med 7000 tonn årlig. En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Gjør aksjonen heldigital
Guri Sanders, markedsleder i TV-aksjonen, forteller at den opprinnelige planen var å filme i felt og dokumentere arbeidet som gjøres i Sørøst-Asia, men at koronasituasjonen tvingte dem til å tenke nytt.

- Heldigvis gjorde konseptet til DDB det mulig å gjennomføre også uten filming i mottakerlandene. Vi måtte altså ikke gå bort fra de opprinnelige ideene, selv om noe måtte filmes i Norge. I tillegg gjorde valget om å gå bort fra fysisk bøssebæring at vi måtte skru om på kampanjen og budskapene for å gjøre aksjonen heldigital, og strekke seg over en lengre periode, sier Sanders.

Se en av kampanjefilmene her:


Inspirert av Attenboroughs naturprogrammer
Det kreative teamet bak årets kampanje, Andrea Lütken og Simen Instefjord Ødemotland, forteller at de hentet inspirasjon fra Sir David Attenboroughs naturprogrammer i arbeidet med kampanjen.

- Vi lot oss inspirere av Blue Planet og Our Planet, som alltid viser fantastisk natur og dyreliv, før programmet tar opp utfordringene vi står overfor, og siden presenterer løsninger på disse. Dette er en oppskrift vi har tatt ut i uttakene under konseptsetningen «Gå for et hav av muligheter», eller som grunnet pandemien nå har blitt, «Et hav av muligheter», sier Nord DDB-kreatørene.

Rådgiver Aleksander Hetland i Nord DDB sier de aller fleste allerede kjenner til problemet.

- Med bakgrunn i at ni av ti nordmenn allerede kjenner til problematikken med plast i havet, la vi opp til en kampanjestrategi som skulle engasjere gjennom de fantastiske mulighetene i havet fremfor å dramatisere selve plastproblemet, sier han.

Se en annen kampanjefilm med forsker Marte Haave her:


Oppfordrer reklamebransjen om å gi
Hetland forteller at deres reklamebyrå har opprettet en digital bøsse for reklame- og mediebransjen, og sparker i gang ballen med å donere 500kr per ansatt.

- Vi oppfordrer alle byråer til å følge etter og donere til Spleis-kontoen, eller opprette sine egne digitale bøsser. Man kan også vippse bidrag direkte inn til 2133, forteller rådgiveren.

Årets kampanje består av filmer til TV, NRKs aksjonssending og sosiale medier produsert av Nord DDB og produksjonsselskapet Willy Nikkers. I tillegg blir det et større løp i sosiale medier der lokale ildsjeler, med ulike tilknytninger til havet, oppfordrer til deltakelse.