The North Alliance (NoA) har fått inn åtte nye medarbeidere inn på eiersiden, syv av dem fra de norske NoA-selskapene Anorak,Making Waves og NoA Norge.

Rundt 45 prosent av aksjene i The North Alliance er i dag fordelt på rundt 140 ansatte, mens de resterende 55 prosentene er eid av investeringsfondet Norvestor.

- NoA har helt siden etableringen vært deleid av en bred gruppe partnere. Nå har vi gjort partnerprogrammet for nøkkelansatte i NoA enda mer attraktivt, og inviterer inn kolleger til å investere og ta en aktiv del i videreutviklingen av NoA. Vi tar opp nye partnere én gang i året, og vi er stolte av å tilby denne muligheten, sier konsernsjef Thomas Høgebøl.

De nye NoA-partnerne er Silje Hvideberg Tobiassen i Anorak, Marius Slette Johansen, Tormod Ulsberg, Pål Wølner, Vegard Orkelbog i Making Waves, Rolf Valstad og Gro Kjellén fra NoA Norge, samt Johanna Lundquist fra svenske North Kingdom. 

NoA har nå 55 partnere i sine norske selskaper, som også inkluderer Bold, NoA Connect og NoA Consulting.

- I et marked der det er rift om de beste hodene er det en fordel å kunne tilby mulige eierandeler når vi rekrutterer. Motivasjonen som ligger i medeierskap gir dessuten bedre resultater i alle ledd, sier Høgebøl.

Tre av de åtte nye NoA-partnerne er kvinner. Andelen kvinnelige partnere i NoA er på 25 prosent. Det forklarer Thomas Høgebøl med historiske årsaker.

- Byråene vi har kjøpt opp har stort sett vært startet av menn, og da kommer man ut av startblokka med en skjev kjønnsfordeling. Når vi i tiden fremover tar opp nye partnere er vi opptatt av at vi sakte, men sikkert forbedrer kjønnsbalansen. Og samtidig som vi fortsatt har en vei å gå, skjer det mye bra. Særlig er vi stolte av at Making Waves, som er vårt største byrå, vant likestillingspris på She Conference tidligere i år, sier Høgebøl.

Hanne Bismo Mustad, Head of Operations i NoA, forteller at flere kvinner ble spurt denne gangen.

- Det var flere kvinnelige kandidater som ble invitert inn i denne runden, men som av ulike grunner valgte å takke nei. Vi jobber målrettet for å øke andelen kvinnelige partnere, sier hun.