I en pressemelding fra Try-konsernet kommer det tydelig frem at kampen mot koronaviruset ikke skjemmer tallene for første halvår i selskapet som står bak byråer som Pol, Apt, Opt og det nye PR-byrået Try Råd. 

- Vi leverer godt kreativt og godt økonomisk. Disse to er gjensidig avhengig av hverandre, dette er Try-husets yin og yang, sier reklamesjefen Kjetil Try i en melding.

Les også: Try-huset markerer seg i internasjonal reklamekåring

Kommunikasjonskonsernet presterer bedre i korona-året 2020 enn på samme tid i fjor. Try lander et overskudd før skatt på 26,3 millioner kroner etter årets seks første måneder i år. Det var en oppgang på over ti millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Omsetningen økte med ti prosent til 380 millioner kroner, opp fra 347 millioner kroner sammenlignet med første halvår i 2019.

- Vi har endret oss mye de siste årene ved å bygge ut nye tjenesteområder. Vi har blitt veldig gode på endring, og det kommer godt med når vi opplever situasjoner som korona. Det at vi har endret oss mye og raskt i oppgangstider, gjør at vi også klarer å snu oss raskt når det er tilbakeslag i økonomien. Vi har fått testet oss skikkelig, men utfra tallene ser vi at vi klarer å seile godt i motvind, sier Try-sjefen.

Les mer om resultatene: Try tjener fett i koronakrisen: - Stort sett er kundene tilbake på normalen

Her kan du se tallene til Try-konsernet for første halvår i år. Alle tall i MNOK. 

Try 2020 2019 Endring i %
Omsenting 380,0 347,0 + 10
Byråinntekt 172,0 141,0 + 22
Resultat før skatt 26,3 16,0 + 63