Trys sastsing på kommersielt innhold styrkes nå byrået henter Kristin Norli fra Schibsted Partnerstudio. Norli har bakgrunn som nyhetssjef i E24, men kommer nå fra stillingen som innholdsleder for næringsliv i Schibsted Partnerstudio.

- Stadig flere bedrifter oppnår gode resultater ved å markedsføre seg med godt innhold.  Vi har over tid opplevd større etterspørsel etter kvalitetsinnhold innenfor næringsliv og B2B-segmentet. Det blir stadig kortere vei fra «content» til «commerce», og den har blitt enda kortere som følge av korona. Kristin får en viktig rolle når vi nå øker satsingen vår på innhold innen dette feltet, sier leder i Try innhold, Lene Vintervoll i en melding.

Hos Schibstded har Norli blant annet jobbet med produksjonen av podcasten Equinor som ble publisert via Aftenpostens «Forklart». Hun er i tillegg utdannet samfunnsviter og journalist. 

I Try innhold blir Norli innholdsredaktør og kundeansvarlig, og skal ha fokus på innhold rettet mot bedrifter innen energi, teknologi, bærekraft og politikk.

- Jeg ser frem til å jobbe på Try-huset og med kunder med store ambisjoner i sine markeder.  Å jobbe med innhold på tvers av alle kanaler og utnytte de store mulighetene som finnes innen teknologi og plattformer blir veldig spennende, sier Norli.