Denne uken lanserer If kundeløftet «Ved din side», en ny merkevarekampanje. Sumit Malhotra, leder for merkevare og kommunikasjon i If, forklarer at merkevaren skal gjenspeile selskapets kultur og hva de gjør for sine kunder.

- Vi vil gjøre det mer tydelig hvem If egentlig er, sier Malhotra.

Kampanjen er det første trinnet i å bygge en posisjon som det mest omsorgsfulle forsikringsselskapet på markedet.

- Det finnes alltid rom for å utvikle identiteten sin, sier Malhotra til Kampanje.

Han forteller at det som har kjennetegnet If som selskap er omtanken for kunden og for samfunnet.

- Alle som jobber hos If har dette med seg i arbeidet hver dag, nå handler det om å få dette frem i kommunikasjonen også, sier han.

Malhotra har tidligere jobbet innen telekom og mener at denne bransjen og forsikringsbransjen har et felles dilemma: Begge leverer et viktig produkt eller en viktig tjeneste, men det følelsesmessige forholdet mellom selskap og kunde er relativt svakt.

- Som et resultat forventes det at emosjonelle og merkevarebyggende investeringer vil øke i bransjen. Her har If et godt utgangspunkt i troverdigheten med tanke på omsorgen som er i vårt DNA, sier han.

- Omtanken for kunden skiller oss fra konkurrentene
If er det største forsikringsselskapet i Norden med en markedsandel på omtrent 20 prosent. Nå ønsker de å vise hvordan kundeopplevelsen tilpasses hver enkelt kunde og deres behov før, under og etter hendelser.

- Det er mulig å kopiere varer og tjenester, men ikke kultur og engasjement fra ansatte. Til slutt er det omtanken for kunden som skiller oss fra konkurrentene, sier Malhotra.

Den nye kampanjen skal vise hvordan If er der for sine kunder i ulike situasjoner gjennom hele livet. Malhotra poengterer at deres forpliktelse ikke kun handler om skadeerstatninger, men også engasjement i kundenes utfordringer.

- I kampanjen fanger vi opp både de store, positive livshendelsene og de mer irriterende episodene - fra å stifte familie til noe som har skjedd med bilen, sier han.

Utviklet av North Alliance-byrå
If vil snart lansere den andre «Ekstremvær-rapporten» for klimatilpasning for Norge, for å unngå skader på offentlig og privat eiendom ved ekstremvær. Malhotra beskriver dette som store samfunnsutfordringer med enorme skadekostnader If skal bidra til å løse.

- I Norge har vi også Nordens eneste sikkerhetssenter for brann hvor vi bidrar til å øke brannberedskapen. Vi samarbeider også med ulike aktører med tiltak for å redusere risiko innen trafikk og privat eiendom. Dette er noe av det vi skal bli flinkere til å fortelle om fremover, sier Malhotra.

Kampanjen vil sendes på TV, utendørs, trykte og digitale kanaler over hele Norden. Konseptet er utviklet av det svenske byrået Åkestam Holst, i samarbeid med If sitt inhouse byrå If Creative Agency. Kampanjen er den første i samarbeidet med Åkestam Holst i North Alliance.

Kampanjen består av flere filmer, her er én av dem: