Byrånettverket The North Alliance (NoA) kan se tilbake på en rekordomsetning for 2019. Ledet an av Anorak, NoA Connect og virksomheten i Danmark klarte toppsjef Thomas Høgebøl, den finansielle majoritetseieren Norvestor og de nærmere 140 partnerne en omsetning på 1,2 milliarder kroner i 2019.

Men inn i det nye året sitter NoA med selskaper som til sammen ville hatt en omsetning på over 1,5 milliarder kroner i fjor.  

- Vi er selvsagt godt fornøyde med at totalomsetningen i NoA-familien vokser kraftig, og med det befester vi posisjonen vår som Skandinavias ledende bransjeaktør, sier Thomas Høgebøl, administrerende direktør i The North Alliance til Kampanje.

Det er særlig kjøpet av performance-byrået Proletar, som ble kjøpt av NoA på slutten av fjoråret og dermed ikke får fulll effekt for helåret, som ville løftet 2019 omsetningen kraftig. Gjennom Proletar sluses det nødvendigvis en del medieomsetning fra kundene som ikke slår like mye ut på byråinntekten som i 2019 økte til 945 millioner kroner opp fra 906 millioner kroner i 2018, en vekst på snaue fem prosent. 

 - 2019 var et godt år for mesteparten av NoA, ikke minst NoA Danmark, som økte omsetning og resultat med nærmere 30 prosent, sier Høgebøl.

The North Alliance regner med at datadrevet markedsføring vil stå for 25–30 prosent av omsetningen om et par år. 

Les også: North Alliance varsler nye byråoppkjøp – døper om navnet på vekstrakett

Resultat på «det jevne»
Driftsoverskuddet endte på 111 millioner kroner, og det var ganske på linje med 2018-resultat på 107 millioner kroner.

- 2019 var et omstillingsår for enkelte av de svenske NoA-selskapene, og dette bidrar til at det totalt sett for NoAer et år på det jevne, sier Høgebøl

I den norske delen av nettverket var det særlig Anorak og NoA Connect gjennom performancebyrået Proletar, som bidro til økt topplinje, med henholdsvis 19 og 46 prosents vekst sammenlignet med året før.

Høgebøl er nå spent på hvordan høsten 2020 og det kommende året blir.

- Første halvår må vi si oss relativt godt fornøyd med, men usikkerheten vil nok prege markedet i lang tid fremover. Én ting er sikkert: Markedet endrer seg raskt, og vi ser under Covid-19 at forbrukerne benytter digitale kanaler innenfor langt flere næringer enn tidligere, sier Høgebøl.

Ny svenskehandel
Samtidig kjøper gjør NoA et oppkjøp og denne gangen på det svenske markedet. Byrånettverket kjøper det svenske konsulentselskapet Peregrine for rundt 50 millioner kroner, ifølge Finansavisen.

- Det er utfordrende tider, men vi vet at virksomheters evne til å anvende data strategisk i markedsføringen blir stadig viktigere. Sluttkundene forventer at virksomheter bruker innsikt for å skape bedre tjenester. Å være kundeorientert på denne måten er et viktig grunnlag for å oppnå videre vekst, sier Thomas Høgebøl.

Han forteller at NoA med kjøpet av Peregrine fortsetter å styrke seg kraftig innen datadrevet markedsføring. Selskapet leverer datadrevet markedsføring, og vil inngå som en del av nysatsingen NoA Connect, som ble etablert våren 2020.

- Mange virksomheter har ennå ikke begynt å utnytte mulighetene som ligger i strategisk bruk av data i salgs- og markedføringsøyemed. Det finnes et enormt uutnyttet potensial her, og Peregrines tydelige ambisjon om å skape vekst for sine kunder passer utmerket inn i NoA Connect, sier Høgebøl.

Les også: Tidligere McKinsey-topp trer ut av skyggen – for nå vil North Alliance utfordre konsulentgigantene

Blar opp 50 mill.
Peregrine ble startet i 2017, har 15 ansatte og omsetter for mer enn 20 millioner kroner. Ifølge Finansavisen kjøpte Thomas Høgebøl og Norvestor konsulentselskapet for rundt 50 millioner kroner.

- Markedet er bare i sin spede begynnelse når det gjelder å ta i bruk kraften i datadrevet markedsføring. Sammen med NoA, som vi har fulgt med på en stund, gleder vi oss bidra til vekst og økt lønnsomhet for eksisterende og fremtidige kunder. NoA har foretatt en utrolig imponerende reise, og det føles veldig spennende å få være med på å bygge videre på NoAs visjon sammen med de andre byråene i nettverket, sier Peregrine-leder Anders Nygren.

I NoA Connect blir Peregrine en del av et miljø som bygger på det norske performancebyrået Proletar og dets danske søsterselskap Eden.

Her kan du se alle tallene til The North Alliance for 2019 (rapporterte tall). Alle tall i MNOK. 

The North Alliance 2019 2018 Endring i %
Omsetning 1.169 1.168 -
Driftsresultat* 110 107 + 2,8
Resultat før skatt** - 19,9 22 -

* Dette er driftsresultat (proforma) justert for transaksjonskostnader

**Resultat før skatt for 2019 er signifikant påvirket av kostnader relatert til refinansiering og restrukturering i forbindelse med inntreden av ny majoritetseier samt effekter ved overgang til IFRS 16.