Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge ble viser et fall på 17,9 prosent ved utgangen av juli sammenlignet med samme periode i fjor.  Det er på nivå med nedgangen per juni og lederen av Mediebyråforeningen kaller det «en utflating.»

- Det var mange som var usikre på hvordan juli ville utvikle seg. Vi så en liten forbedring i juni kontra mai, da nedgangen akkumulert pr mai var 20,6 prosent, mens den for juni var 17,9 prosent. Når vi akkumulert per juli er på samme prosentuelle nedgang som etter juni har fallet bremset opp, og kan være en indikasjon på at vi er over det verste, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder hos Mediebyråforeningen.

Samlet for året har omsetningen i reklamemarkedet formidlet gjennom mediebyråene falt med over 950 millioner kroner. Omsetningen etter syv måneder er på 4,37 milliarder kroner.  Mandt Larsen sier hun gjerne skulle sett «sett en mindre tilbakegang.»

- Med vissheten om at nordmenn ville feriere i Norge i år, var det grunn til å anta at flere annonsører så en mulighet til å nå mange i en periode som vanligvis er å betegne som «lavsesong», sier Merete Mandt Larsen.

Ser lyspunkter i sommeren
Hos en av landets største reklamekjøpere, mediebyrå-gruppen Omnicom, sier investeringsdirektør Jonas Buskop sommermånedene viser en positiv trend i mediemarkedet med et fall bare på åtte prosent i månedene juni og juli. Det i sterk kontrast til nedgangen på nesten 18 prosent så langt i år.

- Det er på ingen måte et friskmeldt marked, men vi må også huske på at prognosene viste minus også før COVID-19 slo inn for fullt, sier Buskop til Kampanje.

- Hva tror du om 2020 totalt sett?

- For resten av året viser Omnicoms prognoser at mediemarkedet vil ligge i området minus åtte til ti prosent og året sett under ett vil da ha falt med 12-13 prosent når bøkene lukkes, sier Buskop. 

Så langt i år går alle de store kanalene tilbake og verst har det gått utover kino, utendørs, ukepresse og dagsaviser. 

- Vi sitter ikke på noe fasitsvar på reklameutviklingen det kommende halvåret. Med ny oppblomstring av Covid-19 utbrudd, er mye usikkert. Men vi både håper og tror fremdeles at det verste er lagt bak oss. Utviklingen i juni og juli kan tyde på dette, sier Merete Mandt Larsen.

Her ser du en tabell over reklameomsetningen i de ulike mediekanalene så langt i år.