Den fransk-eide mediegruppen Starcom har brukt våren på å bygge en ny teknisk plattform for kjøp og salg av annonser digitalt. Bruken av den nye plattformen er utviklet i Norge og planen er å rulle dette ut i Norden.

- Løsningen er jobbet frem av utviklerteamet vårt i Drive, våre mediespesialister i Starcom og kreative i Kitchen, sier Peder Mittet, leder for Publicis-gruppen i Norge til Kampanje. 

Den nye plattformen som heter Cortex skal både automatisere prosessen rundt kjøp og salg av annonser digitalt, bedre kjøpene ved bruk av kunstig intelligens og skape mer åpenhet rundet selve kjøpsprosessen for kunden.

- Med Cortex-plattformen endrer vi fundamentalt måten våre mediebyråer planlegger og gjennomfører kjøp av digitale kampanjer, samtidig som vi gir full åpenhet om alle transaksjoner. Vi tror Cortex er svaret på annonsørenes krav til oversikt, åpenhet og eierskap til egne data, og innebærer dessuten en massiv forenkling for alle parter, sier Mittet.

Han sier mediekjøp lenge har vært «en ekstremt manuell prosess og med mye manuell håndtering av data.»

- Maskinene gjør det de kan best, og vi frigjør mer tid til kreativitet og god rådgivning. Systemet vil være tilgjengelig for alle kunder i Publicis-byråene Starcom, Zenith, Kitchen og MSL, men vi vurderer også muligheten for å lisensiere ut systemet, sier han.

- Mer automatisering betyr det også at det blir behov for færre mennesker?

- De som jobber med det kan bruke tiden annerledes og det blir mindre kjedelig punche-jobbing og mindre kontroll av manuell data og sjekking av at ting blir riktig. Det blir automatisering hele veien, sier han.  

- Det er et paradoks for oss teknologer at tross alle nyvinningene moderne digital markedsføring har ført med seg, så foregår veldig mye av planleggingen fra brief til lansering fortsatt i form av kommunikasjon via e-post, telefon og excel-filer. Dette er en stor feilkilde og en tidstyv vi nå klarer å redusere kraftig, ved at alt nå håndteres i Cortex, sier Thomas Bjerkeli, Head of Technology i Publicis Drive.

- Annonsørene etterspør forenkling
På plattformen kan mediebyrået planlegge og gjennomfører kjøp av digitale kampanjer, samtidig som den gir kundene full innsikt i alle kjøpene i sanntid. I ANFOs årlige annonsørrapport har det ved flere anledninger blitt etterlyst større grad av åpenhet og forenkling innenfor digitale mediekjøp.

- Annonsørene har lenge etterspurt forenkling, bedre oversikt og mer åpenhet knyttet til digital annonsering, sier Mittet.

Leder for Publicis Drive, avdelingen for teknologi, data og innsikt, Jan Johnsen, sier systemet har vært i bruk internt over en lengre periode.

 - Nå sikrer vi at også kundene får direkte tilgang og dermed kan følge sine mediekjøp i sanntid, sier Johnsen.

En av fordelene skal være at Starcom nå kan «måle dekning på tvers av alle digitale plattformer».

- Dette har vært et stort painpoint frem til i dag, sier Mittet.