Da koronakrisen var et faktum i mars, kastet både Meny og reklamebyrået deres Kitchen seg rundt for å hjelpe småprodusentene gjennom krisen. De mistet nemlig inntektene fra gårdsutsalg, restauranter og turisme over natten.

Menys svar var å gå ut med en kampanje der de oppfordret kundene til å kjøpe lokalmat. Prisene på over 3000 såkalte «matskatter» ble kuttet og ti prosent av det kunden betaler skulle gå direkte tilbake til produsentene.

- Vi trenger disse produsentene som tar vare på mangfoldet vår, som skaper lokale arbeidsplasser og gir oss unike, norske produkter, sier Jørgen Normann-Larsen, markedsdirektør i Meny.

Kampanjen er frontet av de små leverandørene selv, som ber alle bidra i lokalmat-dugnaden og handle norsk når de kan. I tillegg til Kitchen, står også Carat og Foll bak kampanjen.

- Det har fungert kjempebra og vi har blitt veldig godt mottatt internt, av produsentene og av kundene, sier Normann-Larsen.

Omsetningsveksten på disse produktene har vært på 89 prosent i kampanjeperioden, korrigert for at påsken falt på ulike dager i år og i fjor.

- Det har fungert såpass bra at vi har bestemt oss for å forlenge kampanjen ut april, fortsetter Normann-Larsen.

Onsdag viste ferske tall fra Nielsen at dagligvaremarkedet økte med hele 7,2 prosent i første kvartal i år, og veksten skyldes i hovedsak situasjonen rundt koronaviruset.
 
- Vi ser at dagligvaresektoren har hatt gode tall under koronakrisen. Hvor lenge tror du det vil vare?
 
- Det er litt vanskelig å si, men vi ser at det er god omsetning i bransjen. Det viser Nielsen-tallene og vi kjenner oss veldig godt igjen i det.

Se hovedfilmen her og etr av uttakene under: