Saken blir oppdatert.

Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge ble redusert med 7,9 prosent fra årets første kvartal i 2019 til tilsvarende kvartal i 2020. Det viser de ferske tallene fra Mediebyråforeningens Mediebarometeret.

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 2,18 milliarder NOK i årets første kvartal mot 2,37 milliarder NOK i samme periode i fjor. 

- På grunn av avbestillingsregler med mer, ser vi av tallene for første kvartal ikke er preget av koronasituasjonen, i alle fall svært lite preget. Når tallene for april måned skal inkluderes, så vil vi nok se det i langt større grad, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen i en melding. 

- Ja, det er litt bedre enn fryktet og det gjelder hele første kvartal, men så er det ikke noen tvil om at april blir stygt, sier forhandlingssjef i Group M, Jarle O. Thalberg, til Kampanje.

Mediebyråforeningen går denne gangen ikke ut med tall isolerte for mars, men ser en på utviklingen kanalene i mellom så er duket for en lite TV-comeback. TV er etter første kvartal igjen største reklamekanalen til mediebyråene etter at internett som kanal går tilbake med 3,2 prosent. 

Det er en særlig sterk mars måned som sender TV tilbake til toppen. Koronakrisen har dermed ikke slått så hardt inn på TV-kanalene. 

- Internett var for første gang større enn tradisjonell TV i Mediebarometeret i 2019. Internett passerte TV fordi TV ble redusert langt mer enn internett i 2019. Nå ser vi at TV igjen er den kanalen med størst markedsandel med sine 37,9 prosent. Det blir spennende å se utviklingen etter at vi har gjennomført april, sier Mandt Larsen.

For selv om tradisjonell TV faller med 8,4 prosent i årets første kvartal, klarte kanalen å holde seg på et stabilt i mars med en framgang på 0,1 prosent. 

- De fleste kanaler med redaksjoner har hatt en økning av seere/lyttere/lesere vi ikke har sett på svært lenge, så det kan jo bidra til at annonsører ser en mulighet til å nå flere til en rimeligere penge, sier Mediebyråforeningens leder.

Dagspresse faller med hele 27 prosent første kvartal, sammenlignet med første kvartal i fjor. Ukepresse/magasiner faller med 11,6 prosent.

Utendørs sliter
Utendørs og kino var vinnere i fjorårets Mediebarometeret, med oppgang fra 2018 til 2019. Nå sliter de mer enn på lang tid. Mens kino faller med 24,2 prosent, så faller utendørs med 14,3 prosent i årets første kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Norske kinoer ble for øvrig stengte i medio mars, basert på koronasituasjonen.

Les også: Egmont permitterer 300 personer i Norge – Capa sender ut varsler til nesten alle ansatte

Ser en på tallene for mars isolert så er tilbakegangen på over ti prosent. Alle tall i MNOK. 

Mediekanal 2020 2019 Endring i %
Internett 805.010 831.756 - 3,2
TV 829.967 905.656 - 8,4
Radio 83.786 83.186 + 0,7
Kino 28.867 38.105 - 24,2
Utendørs 119.130 138.981 - 14,3
Dagspresse 96.020 131.853 - 27,2
Ukepresse 13.402 15.058 - 11,0
Fagpresse 7.200 7.020 + 2,6
DM 176.468 209.659 - 15,8
Andre medier 27.763 13.180 + 110,6
Sum medier 2.187.613 2.374.454 - 7,9