Nyt Norge er nå ute med et nytt reklamekonsept. I sentrum av det nye konseptet står en reklamefilm som ønsker å vise hvorfor Ola og Kari Nordmann bør velge norskprodusert mat i butikken. Det er Mediacoms eget kreative byrå MBA som står bak konseptet.

- At det at vi bruker den jorda vi har i Norge til å produsere mest mulig av den maten vi spiser, er et viktig budskap. Det viser jo de siste ukers koronakrise tydelig, sier Jan Sverre Nordstad, marketingsjef i Matmerk stiftelsen bak merkeordningen Nyt Norge. 

Her ser du Nyt Norges nye reklamefilm:


- Ekstra viktig
Leder for MBA og rådgiver for prosjektet, Tord Sollie, forteller at at reklamen og de andre filmene i konseptet er basert på mange års effektmålinger og læring. 

- Her har vi det kreative teamet jobbet veldig tett med vår innsikts- og analyseavdeling. Det har gjort oss bedre rustet til å justere reklamene basert på tidligere erfaringer. Pretestene vi har gjennomført viser at dette kan bli det best likte reklamekonsepter til Nyt Norge, noensinne, så nå gleder vi oss til å vise alt frem til det norske folk, sier Tord Sollie.

- Får filmen en ekstra dimensjon i disse korona-tider?

- Ja, absolutt. Det er klart det blir ekstra viktig å tenke på norsk matproduksjon og norske arbeidsplasser i krisetid, sier Sollie.

Mediacom Tord Sollie.jpgRådgiver for prosjeket: - Nå gleder vi oss til å vise alt frem til det norske folk, sier Tord Sollie.

- Har laget gode overganger
I tillegg til lange og korte filmer for TV består kampanjen også av kortere filmer i høydeformat for sosiale medier. 

- Vi har laget gode overganger mellom dine valg i butikk og sammenhengen det har med det som skjer i norsk landbruk og matindustri. Et visuelt grep med et tydelig budskap som lar seg dramatisere både i lengre filmer og i de korteste formatene, forteller kreatør Max Nielsen.

Shortcut Oslo har produsert filmen med David Berget på regi og Morten Nagel som produsent. Thomas Andersen i Krypton har utviklet ny lydlogo og musikk. Max Nielsen (kreatør), Monika Nordgård (prosjektleder) og Tord Sollie (rådgiver) har jobbet med kampanjen i MBA, sammen med resten av teamet i Mediacom.