21 byråer konkurrerte om Miljødirektoratet sin nye rammeavtale for kommunikasjon. Rammen for avtalen er på tolv millioner kroner over to år, med mulighet for fire og det var HyperRedink som stakk av med seieren.

Det nyfusjonerte byrået skal dermed bistå direktoratet med alt fra rådgiving og profilering til visuelle tjenester og produksjon.

‒ HyperRedink vant på bakgrunn av en kombinasjon av et godt tilbud og best pris. Vi gleder oss til et nytt og spennende samarbeid, og ikke minst muligheten til å samle mange av våre leveransebehov under samme tak, sier kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad i Miljødirektoratet.

HyperRedink-sjef Øyvind Vederhus er naturlig nok svært fornøyd med den nye avtalen.

‒ I dette oppdraget ligger det fantastisk mange meningsfylte og spennende kommunikasjonsoppgaver. I HyperRedink har vi skapt et unikt møtested for strategi, kreativitet, teknologi og innhold, og avtalen med Miljødirektoratet setter store deler av kompetansen vår i sving. Vi gleder oss derfor stort til å komme ordentlig i gang, sier Vederhus.

HyperRedink har de siste årene samarbeidet med flere større aktører på miljø- og klimaområdet. Da de to byråene ble slått sammen i høst, hadde Redink vært hovedbyrå for Klimaetaten i Oslo kommune og Renas, mens Hyper kom inn med Enova i bagasjen.

Avdelingsdirektør og strategisk rådgiver Birger Baug sier de har utviklet bred kompetanse på området.

‒ Miljødirektoratets mange nasjonale og internasjonale oppgaver gir likevel denne avtalen en ekstra dimensjon. For eksempel legger direktoratets nylig offentliggjorte Klimakur 2030 noen av de viktigste føringene for hvordan Norge skal utvikle seg som samfunn det neste tiåret. Slik sett opplever vi det som en ære og en stor anerkjennelse å bli utpekt som Miljødirektoratets hovedsamarbeidspartner for kommunikasjon, sier Baug.

På bildet over ser du fra venstre; Jørgen Juve (HyperRedink), Hege Mykkeltveit (Uniform), Knut Sverre (HyperRedink), Hege Husby Talsnes (Miljødirektoratet), Birger Baug ( HyperRedink) og Kjetil Hillestad (Miljødirektoratet). Foto: Simen Øvereng, HyperRedink.