Så mange som én av tre ikke forstår innholdet i offentlig kommunikasjon. Det ønsker Kommunesektorens organisasjon (KS) å gjøre noe med. KS jobber for at offentlig kommunikasjon skal bli lettere å forstå og har i samarbeid med Kitchen reklamebyrå laget en kampanje for å belyse problemet, samtidig som de kommer med en klar oppfordring til det norske folk.

– Mottakere av offentlige brev kan kreve klart språk, sånn at vi forstår, sier Benedicte Killi, kreatør i Kitchen Reklamebyrå.

Killi og Kitchen ønsker gjennom korte snutter å vise hva som blir ytterste konsekvens når du ikke forstår og føler du er på utsiden av samfunnet. 

- Som voksen føler man seg jo veldig liten og dum når man ikke forstår. Brevene fra det offentlige er skrevet på en måte som gjør at hvis du omtrent ikke er ansatt der det skrives så forstår du det ikke. Og en av tre forstår ikke så det er veldig mange. Hvis folk ikke sier ifra får de kanskje ikke den hjelpen og støtten de ønsker eller har krav på, sier Killi. 

Her kan du se en av filmene Kitchen har laget for KS. Produksjonselskap er Willy Nikkers og regissør er Mattis Ohana Goksøyr.

 

- Vi har kjent på det alle sammen
Killi forteller at tanken bak filmene er at folk skal kjenne seg igjen.

-Det vi valgte å gjøre med filmene var å ta i bruk litt humor og glimt i øyet, selv om det egentlig er ganske alvorlig. Men det er lett å like og lett å forstå helt enkelt, sier Killi.

- Dere er ikke redde for at filmene skal virke mot sin hensikt? At de som ikke forstår, som Egil i filmen, virker dumme i stede for at språket er problemet?

- Jeg syntes egentlig ikke det. Vi sier jo at han ikke er alene og at en av tre ikke forstår. Jeg syntes ikke vi ler av dem. Vi ler med dem for vi er jo i samme båt hele gjengen. Vi har kjent på det alle sammen, sier Killi.

Hun mener vi må tørre å prate mer om det.

- Hvis jeg får brev fra banken så leser jeg omtrent øverste linja så leser jeg ikke lenger, for jeg tenker de vet hva de driver med. Også ønsker vi å oppnå at folk nikker og tenker ja dette er så sant, sånn har jeg det og.

Kreatør i Kitchen:

Benedicte Killi. - Når man ser filmene håper jeg ikke man ikke ler av de som ikke har forstått det, men tenker så idiotisk er det faktisk. At vi sender brev rundt omkring i befolkningen som folk ikke forstår, sier Killi.

- Et demokratisk problem
Spesialrådgiver i KS, Anna Holm Vågsland, sier utydelig og vanskelig språk er et demokratisk problem.

- Dette koster samfunnet store summer og skaper dobbeltarbeid for alle parter, sier Holm Vågsland.

- Har ikke problemet med vanskelig og lite tilgjengelig språk vært diskutert i offentligheten flere gange før? Hvis problemet ikke forsvinner hvordan skal denne kampanjen endre på det?

- Det er helt riktig. Det tar lang tid. Det er mange mange tekster som blir skrevet av det offentlige hvert år og det er klart det tar lang tid å få inn en ny skrivekultur og begynne å skrive mer forståelig, sier Holm Vågsland.

Spesialrådgiver

Anna Holm Vågsland i KS jobber for at offentlig kommunikasjon skal bli lettere å forstå. Foto: KS.

- Be om klart språk
Spesialrådgiveren mener man må holde oppmerksomheten på problemet hele tiden.

- Selv om det har vært gjort mye godt arbeid både i stat og kommune siste årene så gjenstår det fortsatt veldig mye. Tanken med denne kampanjen er at innbyggerene kan forvente eller be om klart språk hvis de opplever at de ikke forstår det kommunen skriver, sier Holm Vågsland og legger til:

- Og det som kanskje er nytt er at det er en oppfordring å gjøre innbyggerne oppmerksomme på at man kan forvente å få klart språk i informasjon fra det offentlige.

Killi i Kitchen mener man ringe og si at man ikke forstår.

- Jeg tenker at det er litt hersketeknikk at de som skriver skriver så man ikke forstår, men ved å se dette ser man at vi kan sitte litt i førersete og si at dette tolererer jeg ikke. Dette er ikke godt nok, prøv igjen! Vi snur litt på rollene, i stede for å føle seg liten og dum, kan man si dette har du gjort dårlig, nå må du gjøre jobben din bedre, sier Killi og tilføyer:

- Det er en oppfordring til oss om å si ifra når man ikke forstår.

Her kan du se en av de andre snuttene hvor karakteren Geir har søkt om byggetillatelse: