Reklamebyrået We Are Live (WAL) har hentet inn eiendomsmeglerkjeden Aktiv som ny kunde. Selskapene har de siste månedene jobbet med å utvikle en ny kommunikasjonsplattform som skal være en strategisk og kreativ rettesnor for Aktivs kommunikasjon og kampanjer de neste årene, forteller WAL. 

- Klart det er gøy at Aktiv har valgt oss som partner, sier Christian Bernt, konsulent i WAL.

- Det har vært spennende å bli kjent med selskapet. Vi har hatt møter med meglere fra hele landet, og det er inspirerende å se hvor kundeorienterte de er. Vi gleder oss til å lansere den nye kommunikasjonsplattformen, fortsetter han.

- Sikre at vi spiller med samme drakt
Det strategiske samarbeidet skal sikre at Aktiv i større grad fremstår som en helhetlig merkevare, både lokalt og internasjonalt.

Administrerende direktør i Aktiv, Karsten Onsrud, gleder seg til høste fruktene av det nye samarbeidet i 2020.

- Noe av utfordringen med å være en franchisedrevet organisasjon er å sikre at vi spiller med samme drakt. Kulturelt og faglig er vi best i klassen, men det er ingen tvil om at vi har et forbedringspotensiale i å fremstå som en felles enhet i forbindelse med kampanjer og i øvrig kommunikasjon. Dette arbeidet er WAL godt i gang med og vi gleder oss til å høste fruktene inn i 2020 sier Onsrud.

- Riktig partner
Markedsansvarlig i Aktiv, Alice Rymill, har ansvaret for selskapets kommunikasjonsarbeid. Hun forteller at WAL ble involvert tidlig i prossesen med den nye kommunikasjonsstrategien.

- I sommer var vi gjennom en omfattende prosess der vi har kartlagt selskapets posisjon. Tidlig i denne prosessen involverte vi WAL for å utvikle en ny strategisk kommunikasjonsplattform basert på disse funnene. Vi så fort at de var en riktig partner, og gleder vi oss til å få satt ett godt fotavtrykk med Aktiv i 2020, sier Rymill.

Eiendomsmelgerkjeden Aktiv har nærmere 80 avdelinger over hele landet.