Saken blir oppdatert.

Reklameomsetningen via mediebyråene falt med 13,7 prosent i november måned sammenlignet med november 2018. Det er tallenes tale fra Mediebyråforeningens aller nyeste reklamebarometeret som viser mediebyråenes reklameinvesteringer. 

Når elleve av årets tolv måneder er unnagjort i 2019, viser reklame-tallene fra Mediebyråforeningen en nedgang på 6,5 prosent sammenlignet med den samme perioden i fjor. Dermed eskalerer den negative utviklingen og samlet for året har 610 millioner kroner forsvunnet ut av reklamarkedet sammenlignet med tallene fra 2018. Etter elleve måneder ligger reklameomsetningen på  8,8 milliarder kroner. 

- Vi hadde jo håpet på en liten opptur de siste to månedene i året, men den kom ikke i november. I stedet ble det en ekstra bratt motbakke. Nå får vi håpe på en liten opptur i julemåneden, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Dermed kan Mediebyråforeningen nærmest slå fast at 2019 ble et år med tilbakegang i reklamemarkedet. 

- Det ser ut til at vi kan glemme å få en positiv utvikling i 2019. Da får vi heller håpe på at 2020 blir langt bedre, sier Mandt Larsen.

Ny nedtur i markedet
Dermed ble det en ny nedtur i reklamemarkedet etter at markedet både august og september endte i pluss. Oktober derimot ble en nedtur og november likeså. Etter endt oktober var nedgangen på 5,6 prosent. Nå er den blitt større.

Les også: Reklamemarkedet faller med en halv milliard kroner – tv taper store summer

Ser en på utviklingen i enkeltkanalene, er det også lite å glede seg over, med unntak av utendørs. UEtter 11 måneder er utendørs eneste kanal i pluss, med en vekst på 4,1 prosent.

- Det er grunn til å juble i utendørs-leiren. Det er en kanal som har klatret godt i omsetning via mediebyråene inneværende år. Kanalen har vært dyktig med digitalisering samt å få skjermer og eksponering der folk er. I tillegg har kanalen styrket seg hva dokumentasjon angår, sier Mandt Larsen.

For de to største reklamebærerne, internett og TV, går utviklingen samme veien - bakover. Men det er tøffere for tv som mister hele 9,4 prosent av omsetningen noe som tilsvarer hele 330 millioner kroner. 

Internett på sin side går tilbake med snaue to prosent og det er også en nedgang i investeringene som skjer programmatisk. Det er likevel ikke mer enn at internett igjen er største reklamekanale, med en andel på 36,7 prosent mot TVs 35,9 prosent.

- Det er ikke slik at internett vokser. I stedet er virkeligheten at internett taper mindre enn TV. For begge er i minus inneværende år. Det skal bli spennende å se hvem som er størst når regnskapet for 2019 er klappet og klart. Akkurat nå er internett et lite hestehode foran, sier Merete Mandt Larsen.

Faller mer enn tv
Det er likevel kanaler som faller mer enn TV i prosent etter 11 måneder. Dagspresse faller med 16, 5 prosent og ukepresse med 24,9 prosent. Også radio faller mye, med 11,6 prosent.

Etter årets 11 første måneder ble det omsatt reklame via mediebyråene for 8,83 milliarder NOK mot 9,44 milliarder etter 11 måneder i 2018.