Det er Tore Wolls to år gamle reklamebyråbaby, Tante Randi, som har fått oppgaven med å holde i rattet når Møllergruppens jevngamle bildelingstjeneste Hyre har valgt reklamebyrå. Byrået teller i dag 12 «tanter» av begge kjønn og omsatte for omlag 14 millioner kroner i sitt første hele driftsårs i 2018. Resultatet endte på drøyt 800.000.

- Vi er ekstatiske over å kunne jobbe med Hyre, hvem ville ikke vært det når man kan delta i disrupsjonen av bilbransjen? Vi deler deres ambisjon om å re-tenke hvilken verdi man selger. For Hyre sin del dreier dette seg om å forstå brukeren først, deretter lage en tjeneste. For oss blir jobben å skjønne målgruppen, så lage reklame, forklarer «sjefstante» Tore Woll til Kampanje.

Han har tidligere også jobbet med oppstartsselskaper gjennom samarbeidet med No Isolation, men nå er det altså oppstartselskapet Hyre der Mølller-gruppen har over 50 prosent av aksjene.

- Det er mye snakk om Møller for tiden, var det en «omfangsrik» pitjs for å få Hyre?

- Det var vel heller det motsatte. Her var det relasjonen og testjobbing på prosjekt. Så jeg skal ikke skryte på meg en pitsjkunde. Vi fikk kunden som et resultat av en relasjonen og en liten arbeidsprøve og ikke noen pitjs, men sånn kan det godt fortsette, sier Tore Woll.  

Siden oppstarten i 2017 har Hyre plassert biler rundt i Oslo som leies ut til privatpersoner og bedriftsmarkedet gjennom selskapets heldigitale bildelingsplattform. Via en app kan privatpersoner og profesjonelle aktører bestille, åpne og betale for leie av bil – helt uten at man trenger å møte noen. Bomring, drivstoff og leiepris blir automatisk kalkulert i sanntid.

Målet til Hyre er at kundene aldri skal være mer enn fem minutter unna nærmeste bil.

Selskapet hadde 2,96 millioner kroner i inntekter i 2018, som også var det første året med nevneverdig omsetning. Resultatet endte på minus 5,8 millioner kroner, men tapet var forventet ettersom selskapet er i en investeringsfase, og tidligere i år gikk Møller Mobility Group gikk inn med 50 millioner i frisk kapital.  I sommer passerte Hyre 10 000 brukere.

- Uavhengig av vår største eier, er vi en utfordrer til bileierskap, med en fremtidsrettet forretningsmodell. Det betyr at vi trenger å samarbeide med likesinnede. Tante Randi sin fremgangsmåte, med høye kreative ambisjoner, pragmatiske prosesser og detaljfokus på å grave frem menneskelig innsikt, matchet en start-up som Hyre veldig godt. Ideen om Hyre skapt rundt et behov hos mennesket, og vi møter det behovet med en tjeneste som overgår forventningene. Jeg opplever at Tante Randi tenker på samme måte rundt deres start-up, sier markedsdirektør Jon Harald Rønning i Hyre som tidligere også har jobbet med Schjærven som reklamebyrå.