Coop og Røde Kors har etablert det symbolske idrettslaget Heia IF som ikke har noen spillere. Laget skal representere de som ikke kan delta i organisert idrett på grunn av dårlig økonomi i familien. I spissen for kampanjen står en reklamefilm som viser Heia IF sin manglende tilstedeværelse på klassiske barnefotballturninger.

Kreatør og partner i We Are Live, Simen Frogner, forteller om ideen bak filmen.

- Vi ble overrasket da vi fikk vite at det er over 100 000 barn i Norge som lever i lavinntektsfamilier og at tallet er stigende. Da vi oppdaget at dette tallet hadde utgjort Norges største idrettslag hvis det hadde vært et faktisk lag, så vi muligheten til å belyse problemet på en litt annerledes måte, og dette ble premisset for hele ideen, sier Frogner.

- Vise noe som ikke er
Kreatør Simen Frogner forteller at det utfordrende å vise noe som ikke er, nemlig å vise barns manglende deltagelse i organisert idrett.

- Vi jobbet tett med produksjonsselskapet Wemake og regissør Alexander Halvorsen for å finne situasjoner hvor fraværet av barn ga en nerve til filmen og hele tematikken. Også jobbet vi mye med å få frem den såre stemningen i fraværet av barn og sette det til en kontekst hvor spesielt foreldre kjenner seg igjen, som under fotballturneringer, hvor det er selvsagt for mange at barna er med, for å vise at det der skulle ha vært barn, også er det et fravær av dem. Det fungerer som et sterkt virkemiddel her, sier kreatøren.

Målet med kampanjen er å hjelpe barn ut i organisert idrett. Frem til nå er det 4300 barn som har fått tilbud om hjelp.

En del av Coop-dugnaden
Heia IF, Samarbeidet mellom Coop og Røde Kors, er en del av Coop-dugnaden som ble etablert i 2018. Markedssjef i Coop, Per Olav Andersen, håper kampanjen vil rette et søkelys på tema barn som ikke kan delta i organisert idrett. 

- Heia IF er et overraskende og annerledes idrettslag som representerer noe sårt og nært, og som vi håper kan øke praten og engasjementet rundt denne utfordringen. Coop har alltid engasjert seg i breddeidrett ettersom vi er eid av folket, og målet med årets kampanje er å skape oppmerksomhet rundt tematikken og å få flere familier til å søke midler til å få barna ut i idrett, sier Andersen.

Filmen er produsert av Wemake med Alexander Halvorsen på regi og skal gå på tv og kino. Her kan du se reklamen: