Årets siste sommermåned bar bud om et lite lyspunkt i markedet for reklameinvesteringer. Det viser de ferske tallene til Mediabyråforeningen. Ferske tall viser at reklameomsetningen via mediebyråene ga en oppgang på 1,6 prosent i august isolert sett sammenlignet med samme måned i fjor.

Det kommer godt med i et ellers trist reklame-år. Medieomsetningen er 5,9 prosent bak tilvarende omsetning på samme tid i fjor. Etter årets syv første måneder var nedgangen på 6,9 prosent.

- Markedet tar seg litt inn igjen og det er store reklamebærerne som tv og internett som har en positiv måned, sier daglig leder i Mediabyråforeningen, Merete Mandt Larsen, til Kampanje.

Bedre for tv og internett
Begge de to største reklamebærerne – tv og internett – viser en positiv utvikling i august måned. Det er altså de største reklamekanalene som løfter seg.  Mens internett som helhet vokser med 12,2 prosent sammenlignet med august 2018, så vokser TV med 2,4 prosent denne måneden.

- Det har vært noe rusk i maskineriet hos de største volumaktørene TV og internett inneværende år. Det er klart at Mediebarometeret preges stort av disse to som står for over 70 prosent av reklameomsetningen via mediebyråene, sier Mandt Larsen.

Oppgangen i august er imidlertid ikke nok til å løfte kanalene isolert for året. TV er fortsatt ned 8,1 prosent etter årets åtte første måneder. Utviklingen for internett som reklamekanal er bedre og kanalen kan ende i pluss ved årets slutt dersom tendensen nå fortsetter utover høsten. Kanalen er ned 1,4 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

- Sånn sett har internett gode muligheter til å komme på den positive siden – og det kjapt. Det skal en veldig god høst til for at TV skal klare det tilsvarende, sier hun. 

Tilbakegang på nesten 400 mill.
Kino er den eneste kanalen som er i pluss i 2019, og da ser vi bort i fra underkategorier hos internett. 

- Kino har levert flere sterke år på rad i reklamemarkedet – og fortsetter med økning etter åtte måneder i år, sier lederen av Mediabyråforeningen.

Etter årets åtte første måneder er det omsatt reklame via mediebyråene for 6,09 milliarder kroner mot 6,47 milliarder kroner ved samme tid i 2018.

- Så får vi håpe at dette er bare starten på en opptur for høsten 2019. Det gjenstår å se – og det er lov til å håpe, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.