Den amerikanskeide mediebyrågrupperingen Omnicom Media Group fortsetter å vokse i Norge. Tradisjonen tro klinte toppsjef Espen Klepper til med resultatvekst nok en gang i 2018, og det for 15. gang år på rad.

Han forsøker ikke å skjule at han er stolt.

- At vi kan vise til så mange år med vekst er relativt unikt i bransjesammenheng, og sier vel det meste om hvordan vi fortløpende har klart tilpasse våre tjenester etter annonsørenes krav og forventninger med tanke på kompetanseutvikling og bredde i vårt tjenestespekter, sier Klepper til Kampanje.

Over to milliarder igjen
Selskapet satt igjen med et overskudd på 36,8 millioner kroner, en økning på 16,8 prosent sammenlignet med året før. Den samlede omsetningen passerte to milliarder kroner igjen etter et fall i 2017, og økte med 73,3 millioner, tilsvarende en vekst på 3,7 prosent. Tallene fra Mediebyråforeningens Mediebarometer viser at totalmarkedet kun vokste med 0,3 prosent i fjor og dermed slo Omnicom markedet.

Klepper forklarer veksten blant annet at selskapet vant nye kunder som Yara, Vy, Sparkjøp og Glava.

- 2018 var utvilsomt et meget spennende og positivt år for oss. Økt topplinje er ikke et mål i seg selv, men at vi vokser over tid og vinner tillit hos nye kunder samtidig som vi beholder de vi har viser nok en gang at vi lykkes med å befeste vår posisjon som ett av de fremste rådgivningsmiljøene i Norge innenfor kommunikasjon, sier Klepper.

- Selger flere rådgivningstimer
Når det gjelder byråinntekt kan OMG vise til en vekst på 7,4 prosent.

- At inntektene øker såpass mye er selvfølgelig gledelig, og i all hovedsak er årsaken at vi selger flere rådgivningstimer innenfor analyse, innholdsproduksjon, strategisk rådgivning og en rekke digitale tjenester. Jeg vil påstå at vi har vært blant de beste i klassen når det gjelder forretningsutvikling de siste årene. Blant annet gjelder dette Annalect som leverer datadrevet beslutningsstøtte, DRUM som er vårt spesialistmiljø innenfor innholdsproduksjon og FUSE som fokuserer på sponsing og aktivering innenfor sport, kultur og underholdning. Her opplever vi en meget sterk økning i etterspørselen av våre tjenester, sier Klepper.

I 2019 fortsetter satsingen for fullt.

- Status så langt i år er at det er stor aktivitet med oppstart av mange nye og spennende prosjekter. Vi jobber fortløpende med å etablere og videreutvikle oss innenfor nye og eksisterende forretningsområder, og jeg gleder meg derfor stort til å kunne si mer om dette allerede i løpet av sensommeren og høsten, sier Klepper.

Under ser du tallene til OMG for 2018. Alle tall i MNOK.

Omnicon Media Group AS 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 2.070.925 1.997.627 +3,7
Byråinntekt   140.333 130.660 +7,4
Driftsresultat     35.888   30.964 + 15,9
Resultat før skatt     36.824   31.534 + 16,8