Da Kampanje tidligere denne måneden kunne formidle tallene til Power of One/Publicis Groupe, var det gode tall for konsernet som helhet som ble lagt frem. Når tallene brytes ned, kommer det frem at selv om omsetning og byråinntekten til reklamebyrået Kitchen økte, faller lønnsomheten.

Byråleder Haakon Dahl uttalte i den forbindelse følgende om Kitchens tall;

- For Kitchens vedkommende var 2018 et veldig spennende år. Vi gikk frem på «Byråprofil», vi ble beste byrå i Gullblyanten, vi vokste på topplinjen og mange av våre folk har vært helt sentrale i utformingen av Power of One. Jeg har vel aldri hatt en mer motivert og kompetent gjeng å gå i krigen med.

Les også: Ny reklame-kjempe nærmer seg 250 mill. – nå advarer de om tøffere tider

Når Kitchens tall for 2018 er opp og avgjort, viser de at byråinntekten vokste med fire prosent fra 62,1 millioner kroner i 2017 til 64,6 millioner kroner i 2018. Omsetningen økte med seks prosent. Men resultat før skatt gikk tilbake med 40 prosent, og endte på 5,7 millioner kroner.

- 2018 var et år vi var meget godt fornøyd med, vi vokste på topplinjen og fikk nye kunder blant annet Mills. Resultatet ble omtrent som vi hadde forventet og budsjettert med, da vi fortsatte å investere i spesielt content, film og performance som vi kommer til å dra nytte av i årene som kommer, sier Dahl til Kampanje.

Som kommentar til resultatfallet legger han til;

- I resultatet er det belastet kostnader hos Kitchen i forbindelse med den nordiske omorganiseringen til Power of One.

I tillegg til å være byråleder i Kitchen er Dahl også viseadministrerende direktør i Power of One.

Les også: Publicis slår sammen Starcom og Kitchen – Mittet blir ny toppsjef

Vil fortsette investeringene
Under Gullblyanten i vår kunne Kitchen notere seg et gledelig comeback i de kreative konkurransene – etter ett års opphold sammen med alle Publicis-byråene. Da  innkasserte Kitchen Grand Prix for sin kampanje for Naturhistorisk museum.

- Blir 2019 et bedre år enn 2018?

- I 2019 kommer vi til å fortsette investeringene i ny kompetanse og utviklingen av ny teknologi. Som gruppe forventer ikke den samme marginen. Det sagt så opplever reklamedelen av gruppen økt etterspørsel, sier Dahl til Kampanje.

I forbindelse med 2018-resultatene har reklamebyrået satt av 4,4 millioner kroner til utbytte. Dette kommenterer Dahl slik;

- Utbytte blir bestemt av styret i Kitchen og følger til enhver tid gjeldende prinsipper i Publicis Groupe.

Publicis kontrollerer 60 prosent av byrået gjennom selskapet MMS Communications Norway AS, mens selskapet Kitchen Invest kontrollerer de øvrige 40 prosentene.

Ved årsskiftet jobbet 56 personer i byrået.

Her er alle tallene til Kitchen Reklamebyrå:

Kitchen 2018 2017 Endring i %
Omsetning 103,6 97,4 6
Byråinntekt  64,6 62,1  4
Driftsresultat  5,8 9,7 - 40
Resultat før skatt  5,7  9,5  - 40 

Alle tall i MNOK.