Det går ikke helt tydelig fram hva artikkelforfatterne legger i begrepet «gammeldags reklametenkning», men det kommer i hvert fall tydelig frem at de mener at den reklametenkningen er lite engasjerende.

Det skyldes naturligvis flere ting, ikke minst at det blir laget altfor mye reklame. Spesielt produsert og distribuert via et økende antall digitale medieflater.

Ikke bare de unge, men også vi eldre lever stadig mer digitale liv og er koblet til Internett 24/7. Her blir vi «dynget ned» av reklame ved hjelp av «cookies» som fotfølger oss hvor enn vi beveger oss.

Vi bruker ikke mobilene våre, leser ikke digitale medier og «surfer» ikke på Internett på jakt etter reklame. Vi bruker stort sett tiden vår på det som opptar og engasjerer oss, og i økende grad også på å ytre våre meninger.

De unge er i tillegg «livredde» for alt de kan komme til å gå glipp av dersom de ikke deltar aktivt på sosiale medier døgnet rundt.

Reklame-/mediebransjen har vært av den oppfatning at alle arenaer og møteplasser (les digitale medieflater) hvor mange mennesker er samlet for å ha dialog og/eller konsumere medieinnhold, uten videre er ideelle reklameflater.

Man er vant til å tenke i volumer, store volumer. Annonsevolumene har vært og er fremdeles den viktigste driveren i hele reklame- og annonseøkonomien. Dette er basert på myter som nå endelig ser ut til å slå sprekker!

I en volumdrevet økonomi har dessverre kvalitet, relevans og bærekraftig liten verdi.

Vi må derfor over fra en volumdrevet til en kvalitetsdrevet økonomi. Dagens reklame- og annonseøkonomi er ikke bærekraftig, og de digitale kanalene er paradoksalt nok den største synderen.

Hele den digitale annonseøkonomien bør «renoveres», og forhåpentligvis vil GDPR og etterhvert ePrivacy kunne bidra til nettopp det! Istedenfor å se hvor langt man kan «strekke strikken», f.eks. gjennom bruk av «legitim interesse», bør alle bidra til å gjøre ord om til handling.

Alle de fine ordene om personalisering og at hver og en av oss kun skal bli eksponert for den reklamen som er relevant for oss. Hittil har det meste vært fine ord og fagre løfter.

Radikale endringer må til dersom vi skal ha håp om å nå den målsetningen. Vi når kanskje ikke målet, men dersom mange nok jobber med å gjøre drømmen til virkelighet kan kanskje et lite mirakel skje?

Da må det bli slutt på hele tiden å tøye grensene.

Naturligvis kommer mange til å oppleve at det vil «svi i lommeboken»! Både medier, byråer og en del annonsører. Det er samtidig sannsynligvis også den viktigste drivkraften for å skape endring! For da gjelder det virkelig å tenke og handle kreativt!