Frustrert over at de stadig fikk høre at det var få kvinner som passet i ledige jobber, startet kreatørene Lina Franzon og Johanna Johansson i 2016 databasen Ad Women. Databasen skal være et globalt register over kvinnelig kompetanse i reklamebransjen.

- Vi opplevde ganske tidlig en lathet hos våre arbeidsgivere når det kom til å finne kvinnelige kandidater til kreative stillinger – der kvinner i prinsipp alltid var underrepresentert. Når vi satte spørsmålstegn ved dette, fikk vi som regel til svar at de ikke fant kvinner. For å motbevise dette, lanserte vi forgjengeren til Ad Women – «Kreatörskvinnor», som var en liste over kvinnelige tekstforfattere og AD-er i Sverige, forteller Franzon til Kampanje.

Etter hvert ble listen utvidet til også å inkludere designere, utviklere og regissører. I databasen som lanseres i dag, er de aller fleste stillingsbetegnelser knyttet til reklamebransjen, med.

Kommer fra reklamebransjen
De to initiativtakerne jobber begge fulltid i reklamebyråer, Franzon er tekstforfatter i TBWA Stockholm, mens Johansson er AD i byrået Volt.

- Ad Women driver vi fullt og helt på fritiden

Det skal være gratis å registrere seg som kvinne i databasen, men det er mulighet for å støtte saken gjennom éngangsbetaling eller månedlig trekk.

- For kvinner er det gratis å registrere seg, siden er jo til for dem. For å synliggjøre kvinnelig kompetanse verden over og å bidra til nye karrieremuligheter. Du kan selv velge om du vil støtte prosjektet økonomisk månedlig eller med en engangssum. Dette gjør vi for å ha kapasitet til å fortsette å drive prosjektet og ikke selv behøve å stå for de kostnader det innebærer, sier hun.

Hvis man kun ønsker å søke i Ad Women-databasen, er det også gratis, men man må opprette en profil.

- Fantastisk respons
Franzon forteller at responsen har vært overveldende så langt.

- Responsen har vært fantastisk. I Sverige har flere byråer implementert «Kreatörskvinnor» som et verktøy i sin rekruttering. Forhåpentligvis vil Ad Women fylle samme funksjon globalt. Men de herligste reaksjonene har vært fra kvinnene som har registrert seg og hjelper til å spre det i egne kanaler. Det har i seg selv blitt en drivkraft og en bekreftelse på at vi gjør noe som faktisk trengs.

Selve databasen går live i dag, og nå er målet å få så mange kvinner som mulig til å registrere seg i basen. Det skal være 302 registrerte kvinner i registeret. Av disse er foreløpig kun 119 søkbare, fordi 183 ennå ikke har godkjent «legal terms og privacy policy».

- Majoriteten av kvinnene som har registrert seg, kommer akkurat nå fra Sverige, og mange direkte fra «Kreatörskvinnor». Men det finnes også rundt 30 kvinner fra land som Holland, USA, England, Australia, Danmark, Norge, Rhailand og India, sier Franzon.

Foreløpig er kun to av kvinnene i basen fra norsk reklamebransje.

- Men vi håper det blir flere etter lanseringen!