Bankreklame kan være så mangt, men nå utfordrer Sparebank 1 Nord Norge (SNN) folks persepsjon av dette med en nokså utradisjonell reklamefilm. Det er første gangen banken lager en så stor film.

Konserndirektør for salg og kunderelasjoner i SNN, Ronni Møller Pettersen forteller at den nye filmen er del av bankens strategi å vinne folks hjerter.

- Filmen er en del av vårt arbeid med å posisjonere oss som den nordnorske banken, og profilere landsdelen. Å ha film basert på gode historier - som ikke er produktrettet - er sånn sett ikke en ny retning for oss. Responsen fra kundene tyder på at vi treffer hjertene til folk flest, sier han til Kampanje.

I reklamefilmen følger vi et japansk par som drar til Nord-Norge for å unnfange barn under nordlyset. Deretter følger vi «barnet» - som blir ekstremt intelligent og suksessfull, og som til og med ender som president i USA.

- Hvem er målgruppene for filmen - er det nordlendingene, nordmenn eller japanere? Eller alle tre?

- Vi sikter oss inn mot alle som har et hjerte for Nord-Norge. Vi er den nordnorske banken som tilrettelegger for, gir råd om og bidrar til framgang og verdiskaping her nord. Denne filmen er nok litt utradisjonell, men vi gjør det fordi vi er så ufattelig stolt av hvor vi kommer fra og håper at både vi som bor her og folk utenfra kan bli inspirert til å se alle mulighetene som ligger her nord, sier han.

Pettersen vil ikke avsløre hvor mye det har kostet å lage filmen.

- Vi er veldig fornøyd med resultatet. Av konkurransemessige hensyn går vi ikke ut med beløp på verken innholdsproduksjon eller distribusjon av våre kampanjer.

Hos Creuna presiserer det kreative teamet at man forbindelse med opptakene til filmen kun til Japan for å filme. De andre destinasjonene i filmen basert på stock-bilder og/eller studiobilder og etterarbeid som skal gi inntrykket av at man har vært  «jorda rundt».

Se filmen her (Artikkelen fortsetter etter filmen):

- Aldri sovet i kortere seng
Det er Creuna som står bak filmen, og kundeansvarlig Atle Skageng forteller at det ble gjort mange grep for å holde kostnadene nede.

- Det handler om alt fra antall personer som deltok på opptak, sammensetning av produksjonscrew, bruk av lokale ressurser- og miljøer og mange små og store valg underveis. Både byrå og kunde erfarte for eksempel hva en rimelig hotellseng i Tokyo faktisk betyr. Aldri har de sovet i et mindre hotellrom og hatt en kortere seng, for å si det sånn, sier han til Kampanje.

- Dere var ikke redde for at den skulle fremstå som en «øk-befolkningen»-kampanje?

- Som i alle deler av landet, er befolkningsvekst et viktig tema også i Nord-Norge. Å tilrettelegge for, og gjerne inspirere til, at flere velger å få barn og også bli værende i landsdelen er viktig.  De unges valg av både utdanning og bosted vil påvirke utviklingen også i nord. Bankens rolle som samfunnsaktør favner vidt og bredt, sier Skageng.

Regien er ved Kavar Singh og Niels Windfeldt i Motion Blur.

Filmen kommer til å gå i ulike versjoner i sosiale medier, på kino og ellers på konsernets egne flater. Foreløpig er Sparebank1 Nord Norge storfornøyd med responsen.

- Tilbakemeldingene fra våre kunder og andre gjør oss selvsagt både kry og stolt. Moderne markedsføring handler om å kombinere nitti gritti med feelgod. Vi er på konstant jakt etter nye muligheter og metoder. Samtidig går en god film og story aldri av moten. At vi tar markedsandeler på alle virksomhetsområder og produkter er en god indikator på at det vi gjør virker, tror Ronni Møller Pettersen.

Creuna har hatt SNN på kundelisten siden 2017.

Stolt:

- Denne filmen er nok litt utradisjonell, men vi gjør det fordi vi er så ufattelig stolt av hvor vi kommer fra, sier markedstopp Ronni Møller Pettersen i Sparebanken Nord-Norge. Foto: SNN