Landets mediebyråer kjøpte reklameplass på vegne av de største annonsørene for totalt 9,77 milliarder kroner i fjor. Det er 26 millioner kroner eller snaue 0,3 prosent mer enn året før (se alle tall for alle mediekanaler nederst i saken).

Dermed ble det flat vekst for mediebyråenes reklameinvesteringer i fjor, ifølge de rykende ferske omsetningstallene fra Mediebyråforeningen.

- Vi ser en pen liten vekst i reklameomsetningen via mediebyråene i året som nå er passert. Ikke den helt store veksten, men det er pluss-tall, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

- Video og sosiale medier vokser aller mest
Den aller største mediekanalen, samlekategorien internett, fikk en vekst på 8,4 prosent i fjor. Opp fra 3,2 milliarder i 2017 til 3,5 milliarder i 2018.  

- Her ser vi at det er video og sosiale medier som vokser aller mest av kategoriene innen internett.  Video vokser med 19 prosent i 2018, mens sosiale medier øker med 17,9 prosent fra 2017 til 2018. Det er tydelig at den sterke veksttakten til de to internett-kategoriene fremdeles er høy. Video og levende bilder har økt markant gjennom flere år, sier daglig leder Merete Mandt Larsen.

Les også: Milliardveksten fortsetter for Facebook og Google i Norge (Abo)

- Har tapt mye seertid
Internett jager nå førsteplassen på listen over mediebyråenes største mediekanaler. Den innehar tradisjonell tv.  Inntil videre. For hele fjoråret fikk tv-omsetningen som går via mediebyråene en markant nedgang på 4,5 prosent, fra 3,75 milliarder i 2017 til 3,58 milliarder i fjor. Nylig skrev Kampanje om fallet i seingen på tradisjonell tv og gjennom fjoråret var dalende reklamesalg gjennomgangsmelodien.

Les også: 30-åringene flykter fra lineær-tv - 50-åringene er umettelige (Abo) 

- Tv har tapt mye seertid – og spesielt i de mest reklame-attraktive målgruppene. Tv samler ikke folket på samme måte som det gjorde tidligere, selv om det fremdeles er et stort og attraktivt medium for annonsører og seere, sier Merete Mandt Larsen.

Les også: Reklamenedtur for tv-kanalene: - Markedet er svakere enn på lenge (Abo)

Kraftig radiosmell
Kommersiell radio har hatt et turbulent år etter slukkingen av FM-nettet. I fjor kuttet mediebyråeene sine reklamekjøp på radio med 10,7 prosent, fra 426 til 380 millioner.

Utendørs, som var en av vekstvinnerne i 2017, måtte tåle en nedgang på to prosent til 557 millioner kroner i fjor. Dagspresse, det vil si papiravisene, var tidlig på 2000-tallet den aller største mediekanalen i kampen om mediebyråenes reklamemilliarder. Nå er papiravisene marginalisert i markedet. Fjorårets omsetning endte på 603 millioner, et fall på 8,6 prosent. 

Kino er vekstvinner
Kino er ingen stor reklamebærer, men den har vært blant vekst-vinnerne de siste årene. Den er også en vekst-vinner i 2018, med en økning på hele 28,1 prosent fra 2017 til 2018,

- Ja, kino er på full vei mot 150 millioner kroner i omsetning via mediebyråene. Kanalen kino landet på 139 millioner i 2018. Kino hadde også en pen økning i solgte billetter fra 2017 til 2018 – og kino når attraktive målgrupper, sier Mandt Larsen.

Her kan du lese om 2017-tallene: - Reklamevinneren i 2017 ble en stor overraskelse

Her er mediebyråenes omsetning for perioden januar-desember 2018 sammenlignet med samme periode i året før

Kanal Jan.-des. 2018  Jan.- des. 2017  Endring i prosent
 Internett  3 540 805  3 267 418  + 8,4 %
 - Display   1 348 618   1 349 282        -
 - Mobil      308 744     302 280   + 2,1 % 
 - Sosiale 
     742 413     629 518   + 17,9 %
 - Søk      672 305     592 577   + 13,5 % 
 - Video      468 725     393 761   + 19,0 %
 Tv  3 588 060  3 758 490    - 4,5 %
 Radio     380 252     425 990    - 10,7 %
 Kino     138 965     108 483    + 28,1 %
 Utendørs     556 633     568 025    - 2,0 %
 Dagspresse     603 390     660 326    - 8,6 %
 Ukepresse       85 787    9 753 507    - 17,2 %
 Fagpresse       30 704         30 247    + 1,5 %  
 DM    758 072   788 580     -3,9 %
 Andre medier       96 742      42 285  + 128,8 %
 Totalt   9 779 410

 9 753 507 

  + 0,3 %  

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.