Siden våren 2017 har Per Høj jobbet med det statseide selskapet Entur, som samler alle Norges 60 kollektivselskaper med rutetider og priser i én og samme app. Per Høj har blant annet stått bak lanseringskampanjen som ble rullet ut i 2018 for å markedsføre det relativt ferske selskapet, som ble skilt ut fra NSB høsten 2016.

Da avtalen ble inngått satte Entur en øvrig økonomisk ramme på fire millioner kroner for byråtjenester, og den er nå nådd. Selv om det forelå opsjon for forlengelse på inntil to år, må derfor Entur på ny byråjakt når avtalen med Per Høj utløper i april.

- Vi har hatt et godt forhold til Per Høj. De har vært med på å løfte vår synlighet og stått for profileringskampanjer, i tillegg til at de har utarbeidet en merkevarestrategi sammen med oss. Allikevel tenker vi at det har skjedd mye med Entur slik at det er fornuftig å gå ut i markedet på nytt, for å se om det er Per Høj eller andre som kan være med på å løfte oss videre, forteller markedsdirektør i Entur, Annette Skaarnas, til Kampanje. 

Den nye avtalen er på to år med mulighet for tre års forlengelse, og har en anslått verdi på 15 millioner kroner. Denne skal ikke ha en øvrig økonomisk ramme, og frist for å levere tilbud er satt til 25. februar.

Vil delta i ny pitsj
Selv om Per Høj nå går inn i sine siste måneder av avtalen, håper byråleder, Håkon Fretheim, at de fortsatt er med etter april. 

- Avtalen vi hadde med Entur er nå gått ut, og den kan ikke fornyes. Det må vi forholde oss til, og siden vi har et sterkt ønske om å jobbe videre med Entur, så skal vi også delta i den nylig utlyste pitsjen, forteller han til Kampanje.

Under samarbeidet har Per Høj bistått med komunikasjon inn mot kollektivbransjen og kommunikasjon ut mot publikum. Dette har blant annet resultert i tre reklamefilmer digitalt og på tv, innhold på sosiale medier, annonsering digitalt og på print over hele landet samt noen mindre periodekampanjer. 

- Fram til nå har ikke Entur vært en stor kunde hos oss, men de er en veldig spennende kunde å jobbe med, forteller Fretheim.

160.000 nordmenn har lastet ned appen
I 2018 lanserte Entur Norges første nasjonale reisemålsplanlegger gjennom sin webside og app, hvor man kan søke opp turer og priser ved kollektiv reise. Den gjør det også mulig å kjøpe billetter for alle NSB- og Ruter-avganger. Samme året ble det utført 3,3 million reisesøk gjennom Entur, i tillegg har nå 160.000 nordmenn lastet ned appen, som brukes av 4500 unike brukere daglig.

- Det var over forventning, men vi tror at appen er så god at vi håper det er enda flere som ønsker å benytte seg av den, og at de ser at vi hjelper dem til å velge kollektivt, kommenterer Skaarnas. 

- Har dere fått etablert merkevaren slik dere ønsket?

- Ja, det vil jeg si. Vi hadde et mål da vi startet i fjor om 20 prosent kjennskap blant den norske befolkning, og det målet har vi nå nådd. Vi har kjørt en større omprofilering av salgsområder, billettautomater og validatorer og hatt en tv-kampanje. I tillegg lanserte vi jo appen og websiden i løpet av 2018, svarer Skaarnas.

Har markedsbudsjett på opp mot 20 millioner
Enturs markedsdirektør er likevel klar på at de ønsker mer kjennskap til merkevaren sin, blant annet for å tiltrekke relevant arbeidskraft. 

- Vi legger markedsplanene i disse dager. Vi har spennende ting på gang, men vi vil jobbe frem de større markedstiltakene sammen med det byrået vi velger, i partnerskap med vårt mediebyrå Red.

- Hva ligger markedsbudsjettet på?

- I 2019 har vi et budsjett for planlegging og gjennomføring av markedskampanjer som ligger på mellom 15 til 20 millioner. Det tilsvarende beløp ble også benyttet til kampanjer i 2018, kommenterer Skaarnas.

I 2017 hadde selskapet med om lag 250 ansatte, en omsetning på rundt 430 millioner kroner, og et resultat på litt over 49 millioner.