NRK Nord-Norges dokumentarserie «113» har blitt en suksess for NRK med over én million seere på første episode. Serien følger akuttberedskapen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og på søndag ble tv-seerne vitne til at en eldre kvinne med alvorlig blodforgiftning døde.

Programsjef for programavdelingen til NRK Nord-Norge, Tone Lein, sier til Dagbladet at de bare viser dem som har gitt såkalt kompetent samtykke, og i episoden hvor den eldre kvinnen går bort, er det pårørende som har gitt samtykke.

- I kontrakten med UNN har vi ikke lov til å filme før pasientene har gitt samtykke. Det vil si at helsepersonellet har spurt om det er greit at NRK filmer. I ettertid gir vi alle dem vi har filmet tilgang til å se materialet vi bruker i serien. Slik at de ser hvordan det ser ut på skjermen, og så får vi skriftlig samtykke, sier Lein til Dagbladet.

Hun er overrasket over hvor mange som gir samtykke.

- Vi spør alle om hvorfor de ønsker at det de gikk gjennom skal vises på tv. Da går særlig en setning igjen, og det er forklaringen om at de er så takknemlige for behandlingen og hjelpen de har fått, at de ønsker at publikum ser jobben akuttpersonellet gjør. Det sier mye, forteller Lein.