De to kreatørene Per Erik Jarl og Christian Hygen til Anti går fra stilingene som kreatører i SMFB til å bli kreative ledere for reklame i Anti.

- Jeg er enormt fornøyd med å få med Per Erik og Christian på laget. De brenner for de gode ideene og blir drevet av å tilføre løsningene et nytt og uventet tilsnitt. Dette vil våre kunder dra nytte av. I tillegg er de gode på å gjøre folk rundt seg flinkere, sier leder for reklame og tv i Anti, Aram Zarkoob Vaughan.

Jarl og Hygen har tidligere også jobbet i Leo Burnett før de etablerte sitt eget byrå, The Club. Deretter var de i Kitchen, hvor de også var kreative ledere.

- Vi følte at tiden igjen var moden for å ikle oss kreativ leder-trøye, og vi føler Anti er et sted som passer oss perfekt. Anti er alltid på leting etter nye måter å engasjere folk på og gjennomføringen er preget av godt håndverk og presisjon, sier teamet selv. Sammensetningen av byrået er også noe som har interessert oss lenge - muligheten til å jobbe med så sterke kreative krefter i flere disipliner føles helt riktig, sier Jarl og Hygen.

Ansettelsen innebærer at Per Kristian Voss Halvorsen, som frem til nå har vært kreativ leder, går over i en stilling som partner og fagansvarlig for kommunikasjon.

Totalt er det nå rundt 90 ansatte i Anti – fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Hamar.