De to byråene Oslo Reklamebyrå og Talking Nation slår seg sammen. Det blir Carl Bækken som skal lede byrået. Han er tidligere byråleder og rådgiver i Talking Nation. Erling Løken Andersen var styreleder i Talking Nation og får samme posisjon i det nye reklamebyrået. Byrået vil ha totalt seks ansatte.

- Våren 2017 satt Talking Nation plutselig uten kreativt lederskap, etter at flere av de opprinnelige partnerne solgte seg ut. Samtidig visste jeg at Michael Risnes og Simen Mjåset, som jeg har kjent siden Westerdals på tidlig 2000-tallet, var på jakt etter daglig leder, rådgiver og prosjektleder til sitt da kreatørstyrte Oslo Reklamebyrå. Etter et kjemimøte var alle parter enige om at det var lurt å fusjonere selskapene, sier Løken Andersen i en melding.

Det ble besluttet å beholde navnet Oslo Reklamebyrå.

- Det er et navn som gir en naturlig autoritet, både i det virkelige liv og på Google, sier Løken Andersen.

Michael Risnes og Simen Mjåset har drevet reklamebyrå sammen siden 2009 og har blant annet jobbet tett sammen med GroupM og BigBlue&Company, men nå ønsket man altså å stå på egne ben.

- Disse partnerskapene skulle vi ikke vært foruten, de har vært givende og veldig lærerike, men nå ønsker vi å stå på helt egne ben og ha full kontroll på kundeforholdene selv, sier Risnes.

De to byråene hadde en samlet byråinntekt på 6,150 millioner kroner i fjor. 

God start på 2018
Det ny-sammenslåtte byrået har allerede omsatt for i underkant av fem millioner kroner i 2018. Ambisjonen for samlet omsetning for byrået er 10 millioner kroner.

- Vår omsetning er peanøtter sammenliknet med Try såklart, men ikke så ille når du deler på et lite antall folk. I år har vi allerede nådd halvårsmålet så det er mye som tyder på at 2018 blir et bra år, sier Bækken.

De to miljøene har samlokalisert seg i Stortingsgata i Oslo, og nå avslører Risnes at planen er at byrået skal vokse.

- Vi har store ambisjoner og målet er å ha 15 ansatte i løpet av 2020. Men vi skal ikke bli flest, vi skal bli best. Også skal vi bli et langt mer synlig byrå enn tidligere, og hver dag jobbe for å rettferdiggjøre byrånavnet som en ikke navngitt bransjekollega omtalte som «litt pretensiøst», sier Risnes.

Oslo Reklamebyrå opprinnelig startet i 2012 og har hatt kunder som Jarlsberg, Peugeot og Color Line på kundelisten. Talking Nation ble startet i 2011 og har blant annet hatt Jotun, Orkla Brands og Möllers Tran.

Eierandelene i det ny-sammenslåtte selskapet fordeler seg slik; Carl Bækken (29,22%), Michael Risnes (29,22%), Simen Mjåset (29,22%) og Omega Ventures As (Erling Løken Andersen) (12,34%).