Interesseorganisasjonen Anfo jobber i det daglige for norske annonsører og markedsførere og omtaler seg selv som «markedssjefens beste venn». Nå vil Anfo og daglig leder Jan Morten Drange utvide tjenestespekteret ytterligere, når han sammen med rekrutteringsselskapet Mediabemanning lanserer det nye selskapet Elect.

Elect er et selskap som skal hjelpe annonsørene med valg av reklame-, design-, teknologi- og mediebyråer og «bidra til smidigere og smartere prosesser rundt evaluering av samarbeidspartnere innen kommunikasjonsbransjen.»

Det er særlig omfanget på noen av byråkonkurransene de nye partnerne håper å kunne redusere.

- Anfo har vært sunt skeptisk til størrelsen på en del pitsjer.  Nå vil vi ha mer oppmerksomhet på «more biz», snarere enn «new biz», sier Jan Morten Drange.

Han mener det til syvende og siste er «eksisterende kunder som betaler for at byråene bruker svært mye tid på kunder de ikke har». 

- Vi vet at new biz-arbeid er altoppslukende, svært energikrevende og ofte «in the end» demotiverende. Det sier seg selv at det er mer motiverende for et byrå å yte ekstra for en eksisterende kunde, enn en kunde man mest sannsynlig ikke får, sier han.

- Er det mye frustrasjon ute blant annonsører og byråer knyttet til byråkonkurranser og pitsjer?

- Det er nok større frustrasjon på byråsiden enn det er hos annonsørene. I den grad annonsørene her blir frustrert har nok det å gjøre med at for mye tid brukes på kunder byråene ikke har. Vi vet at til syvende og sist er det eksisterende kunder som betaler for dette. Derfor vårt engasjement som skal rede grunn for både bedre pitsjer og ikke minst riktigere dimensjonerte prosesser. Anfo har vært sunt skeptisk til størrelsen på en del pitsjer. Gjør det som skal til når det er nødvendig. Men ikke involver gud og hvermann og ikke be om alt mellom himmel og jord», har vært vår holdning.

Saken fortsetter etter bildet.

Nytt firkløver:

Mediabemanning-toppene Ben Christensen (til venstre) og Henrik Sandberg (nummer tre fra venstre) får med seg Anfos Jan Morten Drange på en ny satsing. Til høyre Aslak Sletten fra styret i Anfo som skal lede det nye selskapet Elect.

- Ønsket ikke å blande rollene
Daglig leder i Mediabemanning, Henrik Sandberg, sier han lenge har hatt en tanke om å starte opp en tjeneste rundt byråvalg og sier både Anfo og ham selv har sett ser av egne undersøkelser som «Den Store Annonsørrapporten» og egen «Bransjerapporten» utfordringer knyttet til samarbeid og antall samarbeidspartnere» og «krav til partnere». 

- En av de store trendene vi ser i rekrutteringsarbeidet er insourcing og problemstillinger knyttet til dette som for eksempel kjøp av byråtjenester. Det er flere år siden vi tenkte på hvorvidt vi ikke burde starte en tjeneste rundt byråvalg, med det var to roller vi ikke ønsket å blande. Det var utfordrende, sier han. 

Men etter at Mediabemanning startet opp en konsulentdel sammen med Ben Christensen i selskapet MB Consulting, ble det enklere.  

- Da vi startet MB Consulting sammen med Ben Christensen fant vi en åpning. Vi klarte å skyve pitsjprosessen vekk fra vårt bord og når vi i tillegg gjør dette sammen med Anfo og setter en egen administrasjon i Elect er det langt nok unna rekrutteringsdelen av Mediabemanning, sier Sandberg. 

- Byråer har brukt opptil 1.000 timer
Det nye selskapet blir et femti-femti samarbeid mellom Anfo og MB Consulting, konsulentselskapet som ledes av tidligere byråleder Ben Christensen. Før Christensen gikk i kompaniskap med Mediabemanning var han med å bygge opp reklamebyrået Empefire i Schjærven-konsernet. 

- Hva er dine egne erfaringer fra byråpitsjer? 

- Jeg har brukt en hel del tid på pitsjer både som kunde, og som leder i reklame- og mediebyrå. Det er tidkrevende for alle parter, og har også opplevd at  byråer har brukt opptil 1000 timer i en pitsj for en konto til tre-fem millioner kroner årlig. Da sier det seg selv at det er rom for å gjøre prosessene smartere og bedre for alle involverte, sier Ben Christensen.  

Styremedlem i Anfo, Aslak Sletten, har tatt på seg oppgaven med å lede etableringen av Elect. Han har bakgrunn både som markedsdirektør i SOS Barnebyer og i byråer som Mediacom og McCann. 

- Vi ønsker en involverende prosess hvor vi i sammen med både kunder og tilbydere diskuterer tjenesten. Slik ønsker vi å lage prosesser og tjenester som er nyttige og rasjonelle for alle parter. Vi er overbevist om at det er nøkkelen for å øke kvaliteten i et samarbeid.  Dette gjelder både med tanke på tidsbruk og ikke minst at det Elect bistår med er faglig fundamentert, sier Aslak Sletten.

- Hva finnes av miljøer på dette området idag? 

- Det er enkelte konsulenter, og Anfo bidrar med råd i enkelte prosesser, sier han. 

Tar ikke stilling til kompensasjon
Av og til kompenseres byråer for å delta i de store konkurransene, men betalingen er ikke mer enn en symbolsk sum der et byrå kan få rundt 50.000 kroner for å løse et selskaps største utfordringer. Ofte kan det etter det Kampanje kjenner gå med rundt 500 timer i et byrå for å delta i en omfattende byråkonkurranse.  

- Har Elect tatt et standpunkt på hvorvidt byråer skal kompenseres for å være med i pitsjer?

- Det er kunden som vil bestemme hvordan dette vil se ut i fremtiden. Vi skal levere løsningene, så er det opp til kunden å bestemme om byråene skal kompenseres, sier Sletten. 

- Målet er å jobbe smartere enn vi gjør i dag og at prosessene skal ligne mer på samarbeidet slik det er i det daglige. Omfanget av prosessen vil avhenge av mange parametre, men vi vil jobbe for å gjøre annonsørene til bedre bestillere og sikre at byråene blir mer fornøyd med prosessene. Det har hele bransjen noe å tjene på, sier Ben Christensen.