Landets største reklamekonsern Try slår seg sammen med mediebyrånettverket til WPP i Norge, Group M, om en ny mediebyråsatsing.

Det nye byrået skal være et fullservice mediebyrå og skal bygge videre på Trys performance-miljø Try Opt. Byrået har i dag allerede 30 ansatte.

- Mediemarkedet er i rask forandring. Mer automatisering, større krav til åpenhet samt betydelig krav til bedre samhandling mellom kreative løsninger og medieplasseringer tvinger frem en endring i markedet, sier Kjetil Try.

Try-konsernet har i dag allerede en samarbeidsavtale med WPP internasjonalt, så det er naturlig å tenke at Group M og Try har funnet hverandre gjennom denne avtalen.

- I en tid med slike endringer er det et naturlig tidspunkt for oss å starte et fullverdig mediebyrå, siden vi ikke har strukturer som er basert på den «gamle» måten å gjøre det på. Vi behersker allerede de digitale flatene til fulle og bygger bare videre på et dynamisk digitalt miljø. Vi skal ikke koble på det digitale, men utvide og bygge tjenester på en allerede etablert digital kultur, sier Kjetil Try.

Endringen er en del av en stor omstilling Try har gjennomført de siste årene der selskapet har utvidet virksomheten med teknologi, content og PR. Nå styrker de seg også på mediekjøp.

I en melding heter det at «målet er at kundene skal kunne løse alt av kommunikasjon- og markedsføringsoppgaver i ett hus med færre kundekontakter».

- Vi startet Opt som et performancebyrå for fire år siden og de er i dag et av Norges største og ledende miljøer for markedsføring på digitale flater. De håndterer dermed allerede strategi, planlegging og medieplassering innenfor de raskest voksende digitale kanalene. Derfra er ikke veien så lang til å utvikle et fullservice mediebyråtilbud. På Try-huset er vi nå også over 70 digitale spesialister. Det tror vi er et godt utgangspunkt for å bygge et fremtidsrettet miljø innenfor dette.

Try-konsernet har siden 2016 hatt en strategisk samarbeidsavtale med WPP, et av verdens største kommunikasjonsbyrå-nettverk og satsingen med GroupM styrker dette samarbeidet.

- Try er et av Norges sterkeste kreative miljøer. Vi synes Try gjør noe veldig spennende og vi er glade for å bidra på denne reisen med vår erfaring, teknologi og kompetanse, sier Martin Bentzen, administrerende direktør i GroupM.

Han sier videre at de to byråmiljøene «gjennom samarbeidet vil fortsette å utfordre den tradisjonelle oppfattelsen av mediebyråer».

- Det er viktig og riktig, da morgendagens vinnere er de som nettopp tør å gjøre dette, sier Bentzen.

Gunnar Stensaker, som har ledet Opt siden starten, sier «mange kunder ønsker å diskutere alle sidene av en merkevarestrategi eller en kampanje i ett møterom fremfor å flytte seg fra sted til sted.»

- Den sømløse kundeopplevelsen er en viktig årsak til hvorfor vi nå tar dette steget. Dette innebærer dermed også et tilbud til kunder om å samle alt på ett sted og få tilgang til ett fullintegrert kundeteam på tvers av alle disipliner.