Selv om stadig færre nordmenn røyker daglig, er det en jevn økning i snusere. Tall fra Helsedirektoratet viser at 11 prosent av befolkningen røykte daglig i 2017, noe som er en halvering sammenliknet med tall for ti år siden. 12 prosent av befolkningen oppgir at de snuser daglig, noe som er en fordobling i forhold til for ti år siden.

Med dette som bakteppe lanserer Helsedirektoratet en storstilt kampanje som er en videreføring av konseptet «Sluttedagen», som har vært arrangert hvert år siden 2014. I år utvides konseptet til å vare en hel måned.

- Hvorfor lanserer dere en hel måned nå – var ikke sluttedagen nok?

- Vi har siden vi startet med Sluttedagen planlagt å utvide denne kampanjen til en hel måned. Det er dokumentasjon for at dersom man kommer gjennom de 28 første dagene uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt. Derfor ønsker vi å følge de som skal slutte gjennom 28 dager, blant annet ved å tilby en chatbot som går over 28 dager. Dessuten er det enklere for våre alliansepartnere å ha et litt lengre tidsrom å ha aktiviteter på, svarer direktør for miljø- og helseavdelingen i Helsedirektoratet, Jakob Linhave til Kampanje.

- Hva håper dere å oppnå med Kampanjen?

- Mange synes det er vanskelig å tenke at de aldri mer skal røyke eller snuse.  Derfor er Stopptober basert på at man skal ta små skritt – én dag av gangen – og plutselig har man klart 28 dager uten røyk.  Vi håper at flest mulig dagligrøykere og dagligsnusere vil gjøre et slutteforsøk i oktober. Vi ønsker også å gjøre hjelpetilbudene bedre kjent, og senke terskelen for å teste ut hjelpemidler, sier han.

Filmen skal kjøres på tv, radio, lokalaviser, Facebook, Instagram, Snapchat, influencere og YouTube.

- Med en hovedmålgruppe som er godt voksne, er nok tv og radio de viktigste kanalene, sier han.

- Mange vil ikke plage de rundt seg
Det er reklamebyrået Per Høj som er byrået bak.

- Snus- og røykeslutt er ikke bare en påkjenning for slutterne, men også for venner, familie og kollegaer. Det er faktisk mange som ikke slutter fordi de ikke vil plage folkene rundt seg med dårlig humør. Det er dette vi vil unngå i Stopptober. Da skal alle være klare for å hjelpe til, sier Mads Rønold i Per Høj til Kampanje.

Mads Rønold og Øyvind Waage er det kreative teamet bak kampanjen, mens svenske Joakim Thörn har hatt regi.

Se den første filmen her (artikkelen fortsetter):

Nøytral emballasje virker ikke - ennå
I dag kom det også frem at prosjektet der man har endret emballasjedesign på tobakks- og snusesker slik at alle er like, ikke har ført til noen nedgang i salget av snus og tobakk. Det skriver TV 2. Til Kampanje kommenterer direktør for miljø- og helseavdelingen i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, dette resultatet slik;

- Det er altfor tidlig å si noe om effekten av tiltaket. Målet vårt var heller ikke å redusere salget, men å redusere presset på markedsføring rettet mot unge, sier han.

- Så dette var ikke overraskende?

- Nei, dette var forventet. Vi tar det helt med ro. Det har aldri vært salgstallene som har vært vårt mål, men å lette markedsføringspresset, sier Jakob Linhave til Kampanje.

Det skal etter hvert legges opp til en runde med evaluering av tiltaket, men det blir ikke nærmeste fremtid, kan Linhave opplyse.

- Men det ligger nok en god stund frem i tid, sier han.