I forbindelse med et oppdrag for en kunde gjorde jeg nylig en uformell kartlegging av de 30 største byråene i Norge. Det begynner å bli særdeles vanskelig å finne noe som ligner på spesialister, men det er derimot mange som gjerne vil tilby et bredt tjenestespekter. Fullservicebyrå. Kommunikasjonsbyrå for den nye hverdagen. Kommunikasjonshus med alle tjenester under samme tak. Hvis de får det som de vil, er det å bruke mer enn ett byrå snart passé. Vi er på vei fra À la Carte til Set Menu.

Bransjeglidningen har allerede pågått i mange år, men har den gått for langt? 

Flere og flere byråer har flyttet fokus vekk fra tidligere kjernekompetanse for å tilby sine kunder en one-stop shop. Begrunnelsene er mange, men det er vel ingen hemmelighet at fellesnevneren handler om å posisjonere seg for å få en større del av kunde-kaken. Men er egentlig en one-stop shop det beste for kunden? Kan et byrå være god på alt? Blir tjenestene som tilbys faktisk mer effektive, eller er det mer overhead til diverse spesialister som må dekkes opp? Det er problematisk hvis motivasjonen til byrået er å ta en størst mulig andel av kundenes budsjett kontra å gjøre det som faktisk er best for kunden. Det vil til slutt vises i resultatet som leveres.

For flere annonsører er det en lettelse å få færre byrårelasjoner å forholde seg til; det kan være en krevende oppgave å koordinere og trekke ut det beste i et samarbeid på tvers av flere byråer. Men, ender kundene opp med svakere kompetanse for å få samlet et bredere utvalg av tjenester? Er det et godt bytte å gå fra spesialister til generalister i en tid hvor det meste egentlig bare har blitt mer komplisert?

Jo da; disipliner, uttak og kanaler flyter mer inn i hverandre enn noen gang før og det krever endring i måten man jobber på, men det er et par grunnleggende prinsipper som fortsatt gjelder: En tydelig strategi i bunn. En sterk og relevant kreativ plattform. Optimalisert og effektiv distribusjon av budskapet. Hver for seg ekstremt krevende å gjøre skikkelig bra, men fullt mulig med gode samarbeidspartner(e).

Klarer de nye fullservicebyråene å levere top notch på alt, eller blir det godt nok? Er vi fortsatt tjent med spesialiserte miljøer eller blir det for komplisert når flere byråer skal dra i samme retning?

Spør for en venn.