Etter det Kampanje erfarer skal det ha brutt ut en uvanlig arbeidskonflikt mellom redaksjonsledelsen i «God kveld Norge», som produseres av Mastiff, og en ansatt. Etter det Kampanje forstår dreier personalsaken seg blant annet om hvorvidt ledelsen har fått tilgang til den ansattes private chat-samtale. Det er uklart hva samtalen skal ha dreid seg om, men slik Kampanje kjenner saken, så ønsker Mastiff å avslutte arbeidsforholdet. 

Administrerende direktør i Mastiff, Kathrine Haldorsen, vil ikke kommentere saken.

- Jeg går ut fra at det er forståelse for at vi på prinsipielt grunnlag ikke kan kommentere detaljer i eventuelle personalsaker, heller ikke der hvor pressen stiller spørsmål basert på for oss anonyme kilder. Det kan være flere parter involvert i den enkelte personalsak, og som arbeidsgiver må vi ivareta hensynet til alle involverte. Det innebærer at vi heller ikke kan korrigere eventuell feilaktig eller misvisende informasjon, som pressen eventuelt har fått via lekkasjer, sier Haldorsen til Kampanje.

Hun avviser kategorisk at ledelsen i «God kveld Norge» har fått innsyn i en privat chatsamtale på Facebook.

- På generelt grunnlag kan jeg si at Mastiff som arbeidsgiver aldri har foretatt innsyn i noen ansattes private kommunikasjon på Messenger eller andre tilsvarende tjenester. Det kommer vi heller aldri til å starte med, fastslår Haldorsen.

Satte bort programmet
Kampanje har også vært i kontakt med den ansatte i «God kveld Norge». Vedkommende ønsker ikke å svare på noen av Kampanjes spørsmål og vil heller ikke kommentere sitt ansettelsesforhold til Mastiff. Kampanje har også forsøkt å komme i kontakt med den ansattes advokat, uten å lykkes.

For snart to år siden kunne Kampanje fortelle at TV 2 skulle sette bort kjendisprogrammet «God kveld Norge» til produksjonsselskapet Mastiff. Sju ansatte ble med over fra TV 2 til Mastiff i det som kalles en virksomhetsoverdragelse. Det vi si at rettighetene og forpliktelsene knyttet til «God Kveld Norge»-redaksjonen ble overtatt av tv-produksjonsselskapet sammen med rettighetene til å produsere programmet.

- Dette vil bidra til å løfte programmet ytterligere, sa programdirektør Jarle Nakken i TV 2 til Kampanje den gangen.

Les mer: TV 2 setter bort «God kveld Norge» - Mastiff får jobben

Avviser at flere har sluttet
Kampanje har fått opplysninger om at flere av de tidligere TV 2-medarbeiderne som ble med på flyttelasset i 2016, har valgt å forlate «God Kveld Norge». Kampanje vet at tre av de tidligere TV 2-medarbeiderne er helt ute av Mastiff, og at en har gått over til en annen redaksjon i Mastiff.

Mastiff-sjef Kathrine Haldorsen avviser at flertallet av de eks-TV 2-ansatte har sluttet i «God Kveld Norge».

- Nei, det er ikke riktig. Av de sju, så har én sluttet. Resten jobber i Mastiff. Noen av de dyktige medarbeiderne som kom fra TV 2, er i øyeblikket opptatt med andre prosjekter på huset. Mastiff har et stort og sterkt tv-faglig miljø. Vi er Norges nest største tv-produksjonsselskap. Som selskap ønsker vi å gi medarbeiderne våre mulighet til å utvikle seg, og bygge ny kompetanse. Det gjør vi ved å la medarbeidere få nye oppgaver i andre prosjekter. Det er jo selve kjernen i virksomheten, å ha et stort faglig miljø der folk kan jobbe på tvers av redaksjoner, sier hun.

- Hvordan vil du beskrive virksomhetsoverdragelsen to år senere?

- Den har vært svært vellykket. «God kveld Norge» har gjort det det mye bedre etter at det kom over til Mastiff. Programmet har langt flere seere og høyere andel markedsandel enn før. TV 2 er superfornøyde, sier Haldorsen.

Programleder Dorthe Skappel er fortsatt ansatt i TV 2, og er ikke involvert i den pågående arbeidskonflikten i Mastiff.

Les også: Mastiff trosser trange tv-tider - fjoråret ga kraftig resultatvekst

Overtok kjendisprogram:

TV 2 og programredaktør Jarle Nakken lot Mastiff-sjef Kathrine Haldorsen overta produksjonen av kjendisprogrammet «God kveld, Norge» for to år siden. Sju ansatte ble med over til Mastiff, mens programleder Dorthe Skappel ble værende i TV 2.