Like før jul startet man prosessen med en skikkelig storrengjøring og utlufting i reklamebyrået Fjeldheim & Partners, som i byråinntekt er Norges tredje største byrå. Frem til 2015 var det Tomm Fjeldheim som var hovedaksjonær og den gangen ble det nye hovedaksjonærer, siden Fjeldheim forsvant ut fra byrået - i alle fall nesten. Ståle A. Møystad Østhaug og Stuart Granlund-Jones kjøpte ut Fjeldheim og ble nye stor-aksjonærer, men Fjeldheim hadde kontorplass i byrået og var til stede «i veggene» på et vis, forteller Østhaug - som har vært daglig leder siden 2011.

- Dette er et gradvis gjennomført generasjonsskifte som startet i 2015. Dette er siste fase, og nå er Tomm Fjeldheim helt ute, sier han til Kampanje.

Fjeldheim driver i dag et enkeltmannsforetak som heter Retail Concept, som omsatte for 7,5 millioner kroner i 2016.

I dag eier Østhaug og Granlund-Jones til sammen 77 prosent av aksjene i byrået. Totalt er det åtte partnere.

Fjeldheim blir Foll
En gradvis utfasing av Fjeldheim var ferdigstilt like før jul 2017, og det første grepet som Østhaug og Granlund-Jones gjorde, var å endre navnet på byrået.

Da Kampanje i mars i år skrev om 2016-tallene til Fjeldheim & Partners, spurte vi om et navnebytte var på trappene.

- Vi har ingen planer om å endre navnet. Så lenge navnet står for de samme verdiene som før, er det greit, svarte Østhaug den gang.

Denne uken gikk det ut melding til kunder og samarbeidspartnere om at Fjeldheim & Partners er historie. Det nye navnet er Foll. Det er et gammelnorsk begrep som er brukt om avlingsutbytte. Østhaug forklarer det slik;

- Dersom man har ett kilo såkorn og kan høste fem kilo korn, har man fått fem foll. Vi er et byrå som alltid har vært fokusert på at kunden skal få mye igjen for pengene sine, så det passer jo bra. Skal du investere penger i noe, ønsker du jo avkastning. Vi skal bidra med råd som enten gir mer inntekter, økt kjennskap og salg, sier han.

Se presentasjon av det nye navnet her (artikkelen fortsetter under filmen):

Vil bli mer synlig
Kanskje vil det nye navnet sette byrået på radaren til flere – for det er ingen hemmelighet at byrået går under radaren til mange. Uten at det vises i de økonomiske resultatene.

- Nytt navn gir også en mulighet til å bli synlig for flere. Vi kommer nok til å få en tydeligere identitet - både visuelt og omsetningsmessig, sier Østhaug.

- Hvordan blir tallene for 2017?

- Det blir forhåpentligvis bra, sier han hemmelighetsfullt, uten å ville gå i detaljer på nåværende tidspunkt.

Selve Fjeldheim:

Tomm Fjeldheim (bildet) startet Fjeldheim & Partners i 2000. I 2015 solgte han seg ut av byrået. Foto: Eivor Eriksen

Kutter i staben - blir 10 færre
Blant de andre, store grepene som tas, er at man har sett på eksisterende kompetanse i byrået opp mot fremtidens behov. Og da ble det besluttet å gjøre noen endringer. Staben krympes derfor fra rundt 50 til 40.

- Kompetansebehovet endres, derfor forsvinner noen ut. Noen kommer kanskje inn etter hvert, det får vi se.

- Så nå har dere luftet ut? Det henger ingen igjen i horn på veggen?

- Vi har nok vært tydeligere på hva slags kompetanse vi bør ha, og har måttet synliggjøre den kompetansen vi har. Det betyr ikke at vi skal ta opp kampen med masse kommunikasjonsbyråer, vi skal være sterke på det vi kan best.

Også i det nylig omdøpte styret er det duket for forandringer som har trådt i kraft denne uken. Ny styreformann er Nicolai Vold, som er partner i advokatfirmaet Wiersholm, og i tillegg skal de ansatte få egen representant i styret.