Den 20 år gamle merkevaren Vita Hjertego' skal bli ny, både når det gjelder identitet og kommunikasjon. Jobben har Mills gitt til Anti.

- Vi liker måten de tenker på i Anti. De evner å ta tak i tradisjonelle utfordringer på en utradisjonell måte samtidig som de har en veldig helhetlig tilnærming til oppgaven.
De hadde evnen til å se merkevaren i et større perspektiv, der de tar utgangspunkt i identiteten og forvalter denne i den videre historiefortellingen, Cecilie Seim, som er produktgruppesjef i Mills.

Hun leder prosessen med reposisjoneringen av Vita Hjertego'.

- Matvanene har endret seg mye gjennom de siste årene og vår jobb blir å gjøre Vita Hjertego' mer relevant for vår tid. Vi vet at folk blir stadig mer opptatt av helse, men at det kan være vanskelig å finne sin plass i all informasjonen som er tilgjengelig. Dette er en utfordring som passer oss veldig godt, uttaler kreativ leder Per Kristian Voss Halvorsen i Anti.

Antis Vita-team består av senior designer Gaute Tenold Aase, kreatørene Bård Rostrup Gabrielsen og Sindre Fosse Rosness, samt kreativ leder og strateg Per Kristian Voss Halvorsen. Kundeansvarlig blir Espen Barås Bye og Ina Christina Lindahl blir prosjektleder.

- Vi merket tidlig i prosessen at kjemien var god og fant raskt en felles forståelse for oppgavene som nå skal løses, sier Barås Bye.

Det er Trigger som sist har håndtert Vita Hjertego'-merkevaren for Mills.