I dag kunne Kampanje videreformidle nærmere 20 historier fra kvinner i norsk kommunikasjonsbransje som vitner om seksuell trakassering i byråverdenen.

«Å bli kalt fitte og hore hver dag gjør det ikke festligere å gå på jobb», heter det i en av historiene, som er blitt sendt inn anonymt.

Les flere historier: Nesten 100 norske byråkvinner forteller om seksuell trakassering

I bransjeforeningen Kreativt Forum har man vært klar over problemet i bransjen og daglig leder Benedikte Løvdal forteller at hun var kjent med flere av historiene gjennom Facebook-gruppen #Kommunikasjonssvikt. Men hun understreker at det gjør inntrykk å se historiene på trykk.

- At det er episoder er ikke overraskende, for dette er i alle bransjer. Jeg tror nok at de fleste trodde at man hadde kommet lenger i dag. Det er ganske sjokkerende, og man tror nesten ikke at det kan stemme. Det er helt forhistorisk og er skremmende, sier hun til Kampanje om historiene.

Håper på bevisstgjøring:

Daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus ble overrasket over omfanget av #Metoo-historiene fra norsk byråbransje. - Jeg håper at omfanget av alle historiene som avdekkes - uavhengig av bransje, føler til en bevisstgjøring og at det blir mindre akseptert i fremtiden, sier hun. Foto: Kommunikasjonsforeningen

- Overrasket over at det er så utbredt
Også daglig leder Therese Manus i Kommunikasjonsforeningen ble overrasket og sjokkert over historiene som ble publisert på Kampanje i dag.

- Man blir alltid overrasket når man hører sånne historier og også ser omfanget av #Metoo totalt. Jeg leste jo blant annet legenes historier i går. Det er forferdelig ille at det er sånn, for skal ikke være sånn. Jeg er overrasket over at det er så utbredt, sier hun til Kampanje.

- Tror du det er verre i PR-bransjen enn i andre bransjer?

- Vi har ikke fått indikasjoner på det. I Kommunikasjonsforeningens etiske råd, vil vi ta opp dette og se hvordan vi kan bidra. Er det noe vi kan gjøre for å bidra til tydeligere prinsipper på arbeidsplassene for eksempel? Dette er noe vi må diskutere. Vi kommer til å ta kontakt med de andre bransjeforeningene, starte en dialog og se om det er noe vi kan gjøre sammen. For det er helt klart at det må gjøres noe.

Manus kjøper ikke argumentasjonen om at flere sosiale settinger og bransjefester med alkohol gjør at seksuell trakassering skjer oftere i reklame- og kommunikasjonsbransjen.

- Grensene burde være tydelige uansett. Jeg tror folk egentlig skjønner hva som er akseptert og ikke akseptert, hva som er overgrep og hva som er en uskyldig flørt. Dette burde egentlig ikke være vanskeligere fordi det er alkohol involvert. Og det er ikke noen unnskyldning at det skjer i sosiale settinger. Kanskje det da er enda viktigere med en tydelig kultur og politikk på arbeidsplassen, sier hun.

- Har du selv hørt om historier?

- Det er ingen som har kommet til meg, men opp gjennom min karriere har jeg hørt mange historier fra ulike bransjer. Jeg kan ikke si om det er verre i byråbransjen enn andre, mitt inntrykk er at det generelt er ille mange steder. Det er et samfunnsproblem, sier hun.

Byråer uten HR
Therese Manus har en teori om hva som muligens kan være en medvirkende årsak til at reklame og kommunikasjon ikke så lett får bukt med problemet.

- Kanskje noe av problemet i byråverdenen er at byråer sjelden har en HR-funksjon, noe som ofte håndterer den type retningslinjer for ansatte, sier hun.

Benedikte Løvdal er tilbøyelig til å være enig med Therese Manus om at det faktum at mange byråer ikke har noen HR-ansvarlig, kan være medvirkende årsak til at byråer ikke har et velfungerende apparat til å håndtere saker.

- Men husk at det gjennomsnittlige byrået ikke er så stort. 70 prosent av byråene har under 30 ansatte , men de små byråene er ikke så mange mennesker og da har man ikke en HR-funksjon. Er det en leder som er problemet, er det enda viktigere at man har en tydelig linje eller rutine og at det er mer enn én vei å gå, sier Løvdal.

Hun trekker også frem at det hos mange byråer er et problem at enten varslingsrutiner ikke er på plass, eller at de er på plass men ikke godt nok kjent blant de ansatte.

Da Kampanje snakket med norske reklamebyråledere, kom det frem at nesten ingen har konkrete rutiner eller retningslinjer knyttet spesifikt til seksuell trakassering.

Les også: Nesten ingen norske reklamebyråer har retningslinjer for seksuell trakassering

Nå vil foreningen ha fokus på først å gjøre ferdig kartleggingsarbeidet og deretter jobbe med retningslinjer og rutiner i medlemsbyråene.

- Det viktigste fremover nå, er å pushe på gode rutiner for hvordan man oppfører seg, selv om det egentlig burde vært unødvendig. Det er et felles ansvar for denne og tilstøtende bransjer å ta tak i kulturen og måten man oppfører seg på, sier Løvdal.

KF venter på kartlegging
Kreativt Forum har allerede startet arbeidet med å kartlegge problemet i foreningens medlemsbedrifter. De valgte å følge samme mal som NJ og Fagpressen har brukt, blant annet for å kunne sammenlikne resultatene i etterkant.

Om kort tid er det ventet at resultatene fra undersøkelsen er ferdig analysert. Og Løvdal er spent på hva fasiten blir.

- Uten at jeg helt aner hva vi kommer til å finne ut, antar jeg at det kommer til å være nokså like resultater i de to undersøkelsene. Planen er å gjøre denne jevnlig  fremover og følge utviklingen, sier hun.

Selve undersøkelsen er nå lukket for svar og analysearbeidet starter neste uke. Nesten 700 svar har kommet inn.

- Det er nå det begynner
Nå håper Therese Manus at fokuset som er satt på temaet med historiene som kommer frem, gjør at det skjer en endring.

- Jeg håper at omfanget av alle historiene som avdekkes - uavhengig av bransje, føler til en bevisstgjøring og at det blir mindre akseptert i fremtiden. Dette er bare starten, det er nå det begynner.