I morgentimene tirsdag presenterer IRM (Institutet for reklam- och mediestatistikk) den mest komplette statistikken for det norske reklame- og mediemarkedet. Det skjer under et arrangement hos Mediebedriftenes Landsforening (MBL), hvor IRM-sjef Madeleine Thor byr på rykende ferske prognoser.

Tallene viser at reklameinvesteringene i mediekanalene vokser igjen etter tre år med fall. I 2016 sank omsetningen med 2,2 prosent til 19,2 milliarder kroner, men i 2017 stiger markedet med 1,9 prosent til 19,55 milliarder kroner, ifølge IRM-prognosen. Neste år ventes omsetningen av reklame i Norge å vokse ytterligere.

- Vi tror reklamemarkedet øker med 1,5 prosent til 19,84 milliarder i 2018, sier Thor til Kampanje.

- 2017 har gått bedre enn ventet
Årsaken til reklamefallet i 2014, 2015 og 2016 var kollapsen for trykte medier og nedkjølingen i norsk økonomi. Men i siste kvartal i fjor kom det et værskifte i markedet.

- 2017 har gått bedre enn vi ventet etter svakt 2016. Veksttakten for digitale medier har økt sammenlignet med 2016 da digitalveksten var på bare fem prosent sammenlignet med 2015. Etter et sterkt tredje kvartal i år, hvor blant annet valgkampen bidro til reklamevekst, ender året med en samlet vekst på nær to prosent, ifølge IRMS prognose, sier Thor til Kampanje.

I tredje kvartal i år steg reklameinvesteringene med 4,9 prosent til 4,5 milliarder kroner. Det hører med til historien at tredje kvartal i 2016 var svakt.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Spår reklamevekst:

IRM-sjef Madeleine Thor byr på rykende ferske prognoser for medie- og reklamemarkedet.

Søk vokser kraftig
I 2018 vil de digitale kanalene ta nesten halvparten av de totale reklameinvesteringene på 19,8 milliarder kroner. Helt nøyaktig 48,1 prosent eller cirka 9,5 milliarder kroner, ifølge prognosen. Den digitale kategorien søk tar en stadig større del av de digitale reklameinvesteringene i Norge, mens display, som er den største digitalkategorien med 40,9 prosent andel i 2018, er på vikende front.

- Søk blir vekstvinneren i 2018 med en økning på 16 prosent til 3,2 milliarder kroner. Søk har en markedsandel av den samlede digitale kaken på 30 prosent i 2016, men vi ser at andelen kommer til å øke framover. Prognosen for 2018 viser en andel på 34 prosent. Den gjennomsnittlige andelen i Europa for søk er på rundt 50 prosent av den digitale reklameomsetningen. Vi kan altså forvente økende andeler for søk i Norge, sier Thor.

Utendørs er vinner
IRM har en ennå ikke presentert egne tall for sosiale medier, men omsetningen lå på over én milliard kroner i 2016, ifølge analysebyrået. Veksten fortsatte for fullt i 2017.

IRM-sjef Madeleine Thor peker ut flere vinnere og tapere i neste års reklamemarked:

- Utendørs styrker sine posisjoner i 2017 og øker investeringene med nær 18 prosent,  ifølge IRMs prognose. Også web-tv blir en av vekstvinnerne neste år med en økning på 17 prosent til 460 millioner kroner. Tøffest er det som tidligere for mange trykte medier, med fagpressen som et lite lyspunkt. Fagpressen totalt, inklusiv digitale investeringer, ser ut til å utvikle seg stabilt i 2017.

Tv, som er den aller største mediekanalen med andel av den totale reklamekaken på nær 20 prosent, vokser med 2,4 prosent i år og veksten ventes å bli én prosent neste år. Dagpressen faller med 14 prosent i år og 14,7 prosent neste år. Avisenes andel av de samlede reklameinvesteringene er rundt 15 prosent.

Slik er den foreløpige prognosen for 2017:

Utendørs: + 17,9 prosent

Internett, inkl mobil: + 10,4 prosent

Kino: + 6,1 prosent

Tv: + 2,4 prosent

Radio: + 1,0 prosent

Fagpresse:  - 4,4 prosent

Direktereklame: - 8,8 prosent

Dagspresse, inkl innstikk: - 14,0 prosent

Gratisaviser: - 14,2 prosent

Ukepresse - 17,1 prosent

Og slik tror IRM reklamemarkedet blir i 2018:

Utendørs: + 7,0 prosent

Internett, inkl mobil: + 8,7prosent

Kino: + 2,4 prosent

Tv: + 1,0 prosent

Radio: + 1,0 prosent

Fagpresse:  - 6,0 prosent

Direktereklame: - 6,5 prosent

Dagspresse, inkl innstikk: - 14,7 prosent

Gratisaviser: - 9,0 prosent

Ukepresse - 15,0 prosent