Oslo tingrett slår fast at 474 elever ved Westerdals ble overfakturert i en årrekke. Nå vurderer elevene å klage på Økokrims henleggelse av bedragerisaken.

De tidligere studentene krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications (WSoC) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003–2012 som lovverket tillot. I fjor takket om lag 700 tidligere elever ja til et forlik med skolen og mottok om lag 40.000 hver, men 474 elever godtok ikke tilbudet og gikk til sivilt søksmål.

- Knusende dom
Erling Løken Andersen, grupperepresentant for de saksøkende eks-studentene sa det ikke er pengene som er hovedsaken for studentene.

– De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sa Andersen i retten.

Han kaller dommen hvor saksøkerne i snitt har fått tilkjent 80.000 kroner for «knusende». Nå vil elevene se på mulighetene for å klage på Økokrims henleggelse av straffesaken mot skolen. Westerdals inngikk forlik med staten om å betale tilbake 42 av de totalt 82 millionene kroner som var uriktig mottatt i offentlig støtte. Etter forliket med staten henla Økokrim saken med begrunnelse i bevisets stilling.

Les også: Ny Westerdals-eier: - Det som har skjedd er trist og leit

Les også: - Westerdals-saken kan bli en tøff og lang kamp

Tok ut krav
– Krav på til sammen 3,5 millioner kroner ble derfor tatt ut av det sivile søksmålet de tidligere elevene rettet mot Westerdals fordi de lå lenger tilbake i tid enn de 13 årene som ordinær foreldelsesfrist gjelder.

Dersom skolen også skulle bli dømt i en straffesak om bedrageri mot staten, kan fristen om foreldelse strekke seg 15 år tilbake i tid. Det kan gi uttelling for flere av de tidligere elevene som enten ikke har fått erstatning eller som fikk en avkorting i sitt krav av retten.

– Dersom vi som tidligere elever blir vurdert som en part med rettslige interesser i straffesaken, vil vi kunne fremme kravene på 3,5 millioner fra 2002 og 2003 dersom skolen blir dømt i straffesaken om grovt bedrageri mot staten, sier Andersen til NTB.

Ønsket ikke sak
I den sivile saken som ble avgjort i tingretten onsdag, er Westerdals også dømt til å betale saksøkernes sakskostnader på nesten 4,4 millioner kroner.

– Vi har akkurat mottatt dommen, og nå trenger vi først tid til å studere den. Tingretten har gitt saksøkerne medhold i kravet om tilbakebetaling av 29 millioner kroner, men ikke i kravet om prisavslag, sier rektor Tine Widerøe ved Westerdals Oslo ACT, som første reaksjon på dommen onsdag ettermiddag.

– Vårt fokus er – og vil fortsatt være – å sørge for at dagens studenter ikke blir skadelidende som følge av historiske forhold på den tidligere skolen Westerdals School of Communication, sier Widerøe videre i pressemeldingen fra skolen.

Skolen sier den nå vil gjennomgå dommen grundig og vurdere veien videre.

– Ikke trodd
Dommen er den foreløpig siste omdreiningen i det omfattende Westerdals-komplekset, som ble rullet opp av Dagens Næringsliv høsten 2015.

– Dommeren har ikke trodd på noe av det Westerdals har anført, sier Løken Andersen til Nettavisen etter at dommen falt.

Overfor NTB stiller han seg på nytt undrende til Økokrims henleggelse og gjentar det han tidligere har uttalt.

– Skolen lurte staten for 82 millioner kroner. De betalte tilbake 42 millioner tilbake og dermed ble saken med staten avsluttet. På bakgrunn av forliket henla Økokrim straffesaken mot Westerdals, og det er vi uenige i, sier Andersen, som nå har frist til 27. september med å levere en begrunnelse for klagen til Økokrim.

Uberettiget statsstøtte
Dagens Næringsliv avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene.

Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år. Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.

Les også: Westerdals-studenter vurderer nye rettslige skritt mot skolen

Les også: Westerdals møter 470 tidligere studenter i retten