I fjor varslet Lotteritilsynet at de vil slå ned på kjendiser, byråer og andre aktører som markedsfører utenlandske spillselskaper i strid med norsk lov. Foreløpig er det lite som tyder på at tiltakene klarer å demme opp for flommen av spillreklame.

For utenlandske spillselskap har i løpet av ett år sprøytet 866 millioner bruttokroner på tv-reklame rettet mot nordmenn, ifølge en analyse gjort av Medietilsynet. Dette tilsvarer en total vekst på 17 prosent på ett år, skriver tilsynet i en pressemelding.

Dermed fortsetter spillselskapene å pumpe reklamekroner inn i norske tv-kanaler som sender fra Storbritannia. Det vil si tv-konsern som MTG og Discovery.  I 2014/2015 var den totale summen på 609 millioner kroner, og i 2015/2016 var den på 742 millioner kroner. Etter det Kampanje forstår mener tv-bransjen det er snakk om rundt 500-600 millioner kroner netto årlig i omsetning av spillreklame. I tillegg skummer byråer, produksjonsselskaper og kjendier fløten av dette voksende reklamemarkedet.

- Dette er det fjerde året på rad at Medietilsynet registrerer fortsatt vekst i markedet for pengespillreklame på tv som ville vært ulovlig etter norsk rett, opplyser seniorrådgiver Linda M. Andersen i Medietilsynet.

Les også: Kjøper betting-reklame på norsk tv for 866 millioner

- Politikerne må få opp farten
Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan, etterlyser tøffere tiltak mot spillkjempene.

- Politikerne må få opp farten. Stortingsmeldingen om spill som kom i fjor anbefalte en rekke tiltak for bedre å verne norske spillere, som for eksempel økt informasjon om ulovlige spillnettsteder gjennom pop up og generell folkeopplysning om at disse tilbyderne ikke har tillatelse til å tilby spill til norske spilllere. Disse tiltakene er fortsatt ikke på plass. De nye tallene viser at mengden reklame fra utenlandske selskaper fortsetter å øke. Nå haster det med at regjeringen følger opp, sier Gerhardsen til Kampanje.

- Veksten er mindre enn før
Lotteritilsynet mener kampen mot det som anses som ulovlig spillreklame viser resultater, tross reklameveksten.

- Veksten er mindre enn før og det er bra, men den skal lenger ned. Vi jobber hardt hver dag med å stanse den totale mengden med ulovlig reklame. Dette viser hvor viktig jobben og samfunnsoppdraget vårt er med å skjerme sårbare grupper mot spilleproblemer er. Det er også vårt oppdrag å skjerme det norske markedet. Det er særlig risikospillere vi er opptatt av og reklamen på tv er særlig rettet mot de. Vi vet fra hjelpelinjestatistikken at 74 prosent av de som ringer inn med spilleproblemer på grunn av casinospill på nett, nevner et utenlandsk spillselskap som årsak. Dette vitner om et stort ansvar, sier Anne-Mette Hjelle, kommunikasjonsdirektør i Lotteritilsynet, til Kampanje.

Les også: Blåser av spill-kritikk - svir av 80 millioner på tv-reklame

Les også: Utenlandsk pengespillreklame mer enn doblet på to år

For et drøyt år siden kunne Lotteritilsynets direktør, Atle Hamar, fortelle på en stor pressekonferanse i Oslo at de planla en større offensiv mot reklame-, medie- og PR-byråer, produksjonsselskaper og bloggere og spillambassadører Til stede var kulturminister Linda Hofstad Helleland, byråkrater fra Kulturdepartementet, representanter fra Norsk Tipping, og en og annen representant fra de utenlandske spillselskapene. Hamar signaliserte tydelig at tilsynet hadde gitt opp dialogen med spillselskapene. Skytset ble vendt mot selskapenes samarbeidspartnere i Norge.

Nærmere 1.000 aktører mottok i fjor et brev hvor Lotteritilsynet slo ettertrykkelig fast at det er ulovlig å markedsføre utenlandske spillselskap - og at å jobbe for selskapene kan være straffbart.

- Hva har dere gjort helt konkret for å stoppe spillreklamen siden den gangen?

- Når det gjelder tv-reklame, så har vi hatt ein dialog med britiske myndigheter om et målrettet arbeidet med AMT-direktivet (EU-direktivet for tv). Vi stoppet to land. Nå ligger denne saken i Kulturdepartementet og EU, sier Hjelle. 

- Varsler stenging av 460 nettsider
Hun forteller til Kampanje at Lotteritilsynet har satt bommen ned for hundrevis av nettsteder som samarbeider med spillselskaper. Denne uken vil en rekke nye aktører få melding om at Lotteritilsynet pålegger stans av ulovlig annonsering av pengespill på nettet.

- Vi har stanset flere hundre nettsider og vi varsler denne uken stenging av 460 nettsider. Vi har også stoppet programmatisk annonsering gjennom norske medieselskap. Der var reklametrykket stort mot risikogrupper, forteller Hjelle.

- Men hva med reklame- og PR-byråer som jobber på oppdrag fra spillselskapene?

- Vi har informert dem om det gjeldende regelverket i Norge, og oppfordret dem til å følge dette. Utover dette vurderer vi til enhver tid hvilke tiltak og sanksjoner tilsynet skal prioritere, sier hun.

I fjor skrev Kampanje om byråene og produksjonsselskapene som jobber for spillselskapene. Den gang truet tilsynet med bøter.

«Vi vet at utenlandske spillselskap samarbeider med norske aktører for å få flere til å spille pengespill og bli mer synlige i Norge. Med denne veilederen ønsker vi å informere om at dere gjennom et slikt samarbeid kan sette i gang virksomhet som innebærer ulovlig markedsføring av pengespill», het det i brevet fra Lotteritilsynet.

Les mer: Her er byråene som får gult kort for å jobbe for spillgigantene (Abonnement)

Lotteritilsynet har også nye tiltak på trappene.

- Vi jobber mer og mer utradisjonelt for å stanse dette. Vi trapper opp innsatsen og flere tiltak blir iverksatt i dagene framover for å beskytte unge og sårbare grupper. Vi går lenger enn vi har gjort før for at folk skal vite hva som er lov og ikke lov – og hva som er forskjellen på dem. Dette er en ny tone fra Lotteritilsynet og det blir mer av det framover. Dette håper vi skal bidra til debatt om dette, sier Hjelle.

- Kan ta i bruk eksisterende teknologi
Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis, mener myndighetene må ty til skarpere lut.

- Norge må få på plass bedre avtaler med landene der den ulovlige spillreklamen sendes fra. Avsenderlandene overholder Norges forbud mot alkoholreklame. Dette må også gjelde pengespill. Vi har allerede noen eksempler på slike avtaler, så dette bør være mulig å få på plass, sier hun.

Gerhardsen mener blokkering av spillnettsider er et effektivt våpen.

- Det er ingenting i veien for at politikerne kan ta i bruk eksisterende teknologi som blokkering av de ulovlige spillnettsidene. Hele 15 land i EU opererer med ulike løsninger for blokkering av spillnettsider som ikke har lisens til å tilby spill i landet, som for eksempel Danmark, Belgia og Frankrike. Vi må også være villige til å se på andre teknologiske løsninger for å begrense reklamemengden, sier hun  

Hun er bekymret over at spillgigantene pøser inn reklamekroner på norske kanaler.

- Over 100.000 nordmenn har et problematisk forhold til spill og undersøkelser viser at halvparten av de som spiller på utenlandske spillselskap strever. Reklamen virker sterkest på de som er mest sårbare for å få spilleproblemer, derfor er det så viktig å få dempet det voldsomme reklametrykket vi ser nå.

- Det finnes ingen reell kamp
En av de største spillselskapene, ComeOn, har ingen planer om å dempe reklametrykket. Det fastslår norgessjefen overfor Kampanje.

- De nye reklametallene viser tydlig at toppen i spillbransjen ennå ikke er nådd, langt ifra. De viser også tydelig hvor viktig bidrag spillbransjen tilfører norske arbeidsplasser og mediebransjen spesielt. Uten disse millionene hadde mediemangfoldet i Norge vært svakere og flere kanaler hatt mindre muligheter til å konkurrere. Nå er det snart opp til resten av mediebransjen å hevde sin rett på disse midlene, sier Country Manager Stian Røsvik Bjørstad i ComeOn.

Selskapet brukte 80 millioner kroner netto på tv-reklame på norske kanaler i 2016 og har doblet reklamekjøpene på norsk tv siden 2013. Regner man med produksjonskostnadene, så var den samlede investeringen på rundt 100 millioner. I år er budsjettet større.

Bjørstad har problemer med å ta kampen mot spillselskapene alvorlig.

- Det finnes ingen reell kamp mellom spillselskapene og norske myndigheter, Norge har vært en del av frihandelsområdet i EU siden før spillbransjen ble digital, sier spillsjefen, som mener Norge handler i strid med EØS-avtalen.

Les også: Trapper opp kampen mot «kynisk» spillreklame

Les også: Blåser av spill-kritikk - svir av 80 millioner på tv-reklame