Totalt har 472 studenter saksøkt sin tidligere skole, Westerdals School of Communications (WSoC), forløperen til dagens Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology. Studentene krever 29 millioner tilbakebetalt fordi skolen tok for mye betalt i skolepenger i årene 2003–2012. I tillegg krever en gruppe studenter som gikk på tre linjer som skolen uriktig opplyste om at var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag.

Under rettssakens siste dag tirsdag troppet nærmere 50 av dem opp i Oslo tingrett, og de tidligere studentene måtte sitte tettpakket langs benkerader og på gulvet for å få plass i rettslokalet.

– Jeg tror det er veldig viktig for mange av de tidligere studentene å se avslutningen på saken og å høre Westerdals argumenter fra deres egen munn, sier Erling Løken Andersen, grupperepresentant for de saksøkende eks-studentene, til NTB.

Rettssaken startet torsdag forrige uke.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Møtte opp i retten 472 tidligere Westerdals-studenter krever 29 millioner kroner tilbakebetalt fra sin tidligere skole. Under rettssakens siste dag fyltes rettslokalet i Oslo tingrett opp med mange av saksøkende studentene. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix.

Henla saken
Han understreker at det ikke er pengebeløpet som er hovedsaken for studentene.

– De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sier Andersen.

Rettssaken er den foreløpig siste omdreiningen i det omfattende Westerdals-komplekset, som ble rullet opp av Dagens Næringsliv høsten 2015. Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet og at skolen hadde tatt over dobbelt så mye i skolepenger som loven tillater.

Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år. Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.

Vurderer å anke henleggelse
Erling Løken Andersen sier han som elevrepresentant reagerer sterkt på både henleggelsen og forliket.

– På et personlig nivå synes jeg det er helt forferdelig. Skolen har svindlet til seg 122 millioner kroner fra fellesskapet og så inngår departementet et forlik på 42 millioner kroner, jeg synes det er helt utrolig, sier Andersen.

Han sier de tidligere studentene nå vurderer å påklage Økokrims henleggelse.

– Vi mener det er skadelig for samfunnet vårt at useriøse aktører kan få lov til å operere uten særlige sanksjoner, og henleggelsen har en økonomisk side for flere av studentene. Vi har ikke kunnet kreve tilbakebetaling for studentene fra 2002 og våren 2003 på grunn av foreldelsesfristen på 13 år, men dersom Westerdals blir dømt i en svindelsak, utvides foreldelsesfristen og vi kan forfølge også disse årene i en sivil rettssak, sier Andersen.

- Vond for skolen
Westerdals mener de tidligere studentene verken hadde rett til tilbakebetaling eller prisavslag.

– Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, uttalte skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB i forkant av saken forrige uke.

Han sier saken er vond for skolen som ikke ønsker en konflikt med sine tidligere studenter. Dette var også årsaken til et forlikstilbud i fjor, som rundt 700 av de tidligere studentene aksepterte, uttalte Harborg.

– Det sitter langt inne å måtte betale for tidligere utdanningstilbud en gang til, fordi det vil ramme dagens utdanningstilbud, sa Harborg.