Ifølge Finansdepartementets nye prognoser for i år og neste år lysner det i norsk økonomi. Tallene viser at den økonomiske veksten i Fastlands-Norge neste år blir tre ganger så høy som den var i bunnåret 2016. I tillegg blir lønnsveksten, som ble rekordlav i fjor, nesten dobbelt så høy neste år. I morgen kommer det nye tall som trolig forteller at det er høyere vekst i norsk verdiskaping. Kort sagt: Oljenasjonen er på vei opp.

I kveld offentliggjøres ferske tall som bærer bud om at det er vårløsning på gang også i reklame- og mediemarkedet. Mediebyråene, som kjøper reklame på vegne av landets største annonsører, handlet reklame for 3,162 milliarder kroner i perioden januar-april. Det er ifølge Mediebyråforeningen 5,7 prosent mer enn i tilsvarende periode i fjor. I april steg reklameinvesteringene med fem prosent til 825,6 millioner kroner (Se alle tall for alle kanaler nederst i artikkelen).

- Nå er veksten tilbake
- Nå som tallene er justert for påskeeffekten, så er det veldig positivt å se at veksten fortsetter i reklamemarkedet, sier forhandlingsdirektør Jarle O. Thalberg i Group M til Kampanje.

Han er ikke tvil om at det er økt fart i norsk økonomi som får annonsørene til å øke reklametrykket.

 - Hovedårsaken til reklameveksten er at det er en god makroøkonomisk utvikling i Norge. Jeg spådde i fjor at vi ville få en oppgang i andre halvår i 2016 og det fikk vi. Denne trenden fortsetter med «all time high» på børsen, mange bedrifter i ulike markeder melder om oppgang og bedre tider. Mediemarkedet er det første som merker nedgangstidene og det siste som får oppgangen. Nå er veksten tilbake, sier Thalberg.

- Norske annonsører er nå trygge på sine resultater og da kommer også medieinvesteringene. Det gir positive utslag for mediene, med unntak av dem som er inne i en strukturell negativ trend med fallene reklameinntekter, legger han til.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Optimist: Forhandlingsdirektør Jarle O. Thalberg i Group M tror reklamemarkedet vil holde farten oppe i 2017.

- Litt forsinket effekt i medie- og reklamemarkedet
Også Aegis Media, landets største reklamekjøper, tror at oppturen i norsk økonomi sakte, men sikkert smitter over på norsk mediebransje.

- Det er  alltid litt forsinket effekt i medie- og reklamemarkedet. Vi har sett over tid at det er gryende optimisme i norsk næringsliv. Forventningsbarometeret, som er en undersøkelse som hvert kvartal måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi, forteller at optimismen vokser fra kvartal til kvartal. Nå ser vi at det gjenspeiler seg i veksten i norsk økonomi, men erfaringsmessig tar det tid før det forplanter seg i annonsebudsjetter og brukte kroner, sier forhandlingsdirektør Harald Eide-Fredriksen i Aegis Media til Kampanje.

- Vi har oppjustert vår prognose
I 2016 var de samlede mediebyråinvesteringene i reklamemarkedet på 9,102 milliarder kroner, en ørliten vekst på 0,7 prosent. Prognosemakerne i  Dentsu Aegis, en av landets største reklamekjøpere, spådde en vekst 1,7 prosent vekst i 2017.

Les også: TV 2 tar halvparten av tv-milliardene - slik blir reklameåret 2017 (Abonnement)

Nå skrus forventningene oppover.

- Vi har oppjustert vår prognose som følge av veksten i løpet av første tertial. Vi venter fortsatt en moderat vekst, om lag 3-3,5 prosent økning for hele året, forteller forhandlingsdirektør Harald Eide-Fredriksen.

Jarle O. Thalberg mener også utsiktene for medie- og reklamemarkedet er lysere.

- I år blir det mange vinnere da vi går mot et godt annonseår. Vi tror totalmarkedet vil kunne holde den farten vi ser nå, men vi tror ikke på ytterligere økning, sier han.

- Tv-veksten vil avta
Den største mediekanalen, tv-kanalene, har en omsetning på 1,254 milliarder kroner etter fire måneder. Det er en økning på 9,3 prosent. I april økte omsetningen med 6,2 prosent til 309,6 millioner. I mars varslet salgs- og markedsdirektør Bjørn Gunnar Rosvoll i TV 2 på Kampanje.com utsolgte tv-kanaler utover våren.

Jarle O. Thalberg tror tv-veksten vil bremse.

- Tv-veksten vil avta en del og vil nok ikke ende over fem prosent. Dette skyldes at det ikke er gode nok seertall til å forsvare ytterligere vekst gitt de priser som er inngått i forhandlingene, sier Thalberg.

Harald Eide-Fredriksen advarer mot konsekvensene.

- Etterspørselen overstiger tilbudet hos mediene, som må ha et varelager å selge. De kan ikke bare fortsette å øke prisene, for da vil noen annonsører falle av og heller bruke andre kanaler. Da kan vi oppleve at pengene forsvinner ut av mediemarkedet i stedet for at det blir større vekst, sier han.

Les også: Kraftig vekst for tv-reklame - varsler utsolgte tv-kanaler utover våren

Les også: TV 2 skrur opp reklameprisene - «betydelig» svarer mediebyråene

DAB-krøll i reklamemarkedet
Radio har fått massiv medieoppmerksomhet de siste månedene på grunn av slukkingen av FM-nettet og den omstridte overgangen til DAB. Etter fire måneder har mediebyråene kjøpt radioreklame for 123,9 millioner kroner, som er en vekst på 4,1 prosent. I april steg vel og merke investeringene med 19,4 prosent til 36,3 millioner.

- Radio har hatt en treg start. Det skyldes mye usikkerhet om hva som skjer under overgangen til DAB. Det er en bedring for radio nå og de vil kunne få noe vekst fremover. Selv om hovedkanalene får lavere lyttertall, vokser de på sine mindre og nye kanaler. De kan også nyte godt av at det er så trangt i tv-markedet, sier Thalberg.

Også Harald Eide-Fredriksen gir DAB skylden for radiofallet.

- Radio har fått en liten dipp, noe som nok er knyttet til usikkerheten rundt  DAB. Jeg tror radio kommer sterkt tilbake, sier han.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Oppjusterer prognosen: Harald Eide-Fredriksen, bakerst, tror veksten i 2017 blir større. Her sammen med kollega Christian Fure.

Les også om kvartalstallene: Ferske reklametall viser ny vekst: - Facebook fosser frem

Her er mediebyråenes omsetning for perioden januar-april 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.

Kanal Januar-april 2017  Januar- april 2016  Endring i prosent
 Internett  1.051.107   941.281 + 11,7 %
 - Display     276.231   303.606    - 9,0 %
 - Mobil       71.252     92.891  - 23,3 %
 - Progr.    244.412    212.476  + 15,0 %
 - Sosiale 
   182.966    121.964    + 50,0 %
 - Søk     172.933     134.126  + 28,9 %
 - Video     103.313       76.218  + 35,5 %
 Tv   1.254.586     1.147.346      + 9,3 %
 Radio      123.948      129.187     - 4,1 %
 Kino        46.638        33.036   + 29,1 %
 Utendørs       173.061       123.167  + 40,5 %
 Dagspresse       209.696       272.488  - 23,0 %
 Ukepresse         32.069         43.023  - 25,5 %
 Fagpresse        10.656         10.573  + 0,8 %
 DM     254.093       262.338  - 3,1 %
 Andre medier        10.468         28.996  - 63,9 %
 Totalt 3.162.322

 2.991.435

 + 5,7 %

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.

Her er mediebyråenes omsetning for april 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.

Kanal April 2017  April 2016  Endring i prosent
 Internett  293.828  267.244  + 9,1 %
 - Display    81.406    81.670 - 0,3 %
 - Mobil    16.347    21.774 - 24,9 %
 - Progr.    66.999    62.232  + 7,6 %
 - Sosiale 
   46.138    37.865  + 21,8 %
 - Søk    56.598    44.370  + 27,5 %
 - Video    26.340    19.433  + 35,5 %
 Tv 309.689  291.525  + 6,2 %
 Radio  36.367  30.454  + 19,4 %
 Kino    8.927  6.483  + 37,7 %
 Utendørs  38.786  24.443  + 58,7 %
 Dagspresse  55.473  71.449  - 22,4 %
 Ukepresse  10.926  12.571  - 13,1 %
 Fagpresse    2.611    2.024  + 29,0 %
 DM  67.331  70.466  - 4,4 %
 Andre medier    1.735   9.967  - 82,6 %
 Totalt  825.657

  786.726

 + 5,0 %

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.