De ferske reklametallene til mediebyråene som kjøper og plasserer reklame på vegne av annonsørene, viser at veksten i reklamemarkedet så langt i år er langt høyere enn den var i fjor. 

Markedsveksten er på hele seks prosent i første kvartal etter at investeringene beløp seg til 2,33 milliarder kroner. I fjor utviklet markedet seg svakt negativt om en tar høyde for konsumeprisindeksen og endte samlet sett for hele fjoråret opp med 0,6 prosent.

- Det er makroøkonomien i Norge som bedrer seg og vi ser det i utsiktene fra SSB og andre. Reklamemarkedet er ikke det aller første som merker dette, men nå skjer det her også. Børsene er høye og makroutsiktene ser bedre ut. Det smitter over på annonsørene som er blitt tryggere på budsjettene sine, sier forhandlingsdirektøren i Group M, Jarle O. Thalberg.

Group M huser flere av de store mediebyråene som Mediacom, Mindshare og Mec.

- 90 prosent går til Facebook
Brekker en opp tallene på kanal, er det sosiale medier som er den virkelig store vinneren. Her er veksten på hele 62 prosent, og selv om det er en lavere prosent enn i 2016 begynner omsetningen og veksten i rene kroner å bli betydelig.  Fortsetter veksttakten utover i 2017 vil mediebyråenes reklameinvesteringer i sosiale medier beløpe seg til 600 millioner kroner i år – og det bare fra byråene.

Thalberg mener det er én kanal som stikker av med pengene – og den heter Facebook.

- Ser du på sosiale medier som kanal, så går 90 prosent til Facebook. Det er andre aktører, men de blir små i denne sammenheng. Facebook står for 20 prosent av omsetningen om du ser på det digitale markedet isolert og de fosser videre sier han.

Dermed stikker den amerikanske mediegiganten av med én av fem digitale reklamekroner. Totalt så ble det omsatt digitalreklame, display, mobil og programmatisk inkludert, for 757 millioner kroner i første kvartal, en vekst på drøye 12 prosent  

- Facebook tar nå én av fem reklamekroner på nett med en digital markedsandel på over 20 prosent, sier Thalberg.

Han tror heller ikke veksten vil avta den nærmeste tiden.

- Noen har tenkt at veksten her vil bremse, men det vil den ikke. Det er mange annonsører som ikke har hoppet fullt på her ennå så i 2017 vil det være en voldsom vekst i sosiale medier og da først og fremst Facebook, sier han.

- Godt reklamemarked

- Starten av 2017 har gitt oss et godt reklamemarked og vi tror i våre prognoser på et bedre marked enn på mange år, sier Jarle O. Thalberg i Group M.

Nærmer seg to milliarder
Thalberg får støtte fra byråsjefen i mediebyrået Red Media Consulting, Maria Aas-Eng.

- Det er en spennende utvikling på sosiale medier med en økning på over 60 prosent og der stort sett all omsetningen er hos Facebook. Men vi skal også huske på at dette tallet kun viser byråenes omsetning og at denne kanalen har stor omsetning også utenfor byråene, sier Aas-Eng.

Prognoser som Kampanje har hentet inn fra mediebyråene, viser at Facebook alene vi nærme seg en omsetning på nærmere to milliarder kroner i år og vil med det være på størrelse med Norges største reklame-tv-kanal, TV 2.,

Facebook vil ikke kommentere hvordan de opplever markedet i Norge i første kvartal.

- Vi er et børsnotert selskap og kommenterer kun på dette gjennom våre kvartalsrapporter, sier kommunikasjonsdirektøren i Facebook i Norden, Peter Münster.

- Markedet er i endring:

- Det har vært en positiv start på året med en vekst på seks prosent, men vi befinner oss i et marked i stor endring og det må vi følge med på, Maria Aas-Eng i Red Media Consulting.

- Tv beholder trykket
Men selv om Facebook spiser seg inn i det norske reklamemarkedet i rakettfart, påpeker reklamekjøperne at også de tradisjonelle kanalene står seg bra og da hovedsaklig tv og utendørs.

- Tv hadde en veldig god avslutning på fjoråret og har hatt en veldig god start også i år. Det er ingen ting som tyder på at trykket på tv vil avta med det første, sier Aas-.Eng.

Tv-omsetning til mediebyråene vokste i første kvartal med hele ti prosent og nærmer seg nå milliarden i omsetning. Totalt så kjøpte mediebyråene tv-reklame for 3,5 milliarder.

- Tv har gode dager, men her er det en utfordring med varelager, altså hvor mange seere kanalene har å selge. Den tradisjonelle tv seingen står ennå sterkt, men den er klart på vikende front, sier Thalberg. 

Her er mediebyråenes omsetning for første kvartal i 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.

Kanal  2017   2016  Endring i prosent
 Internett  757.279  673.937 + 12,4
 - Display  194.825  221.936 - 12,2
 - Mobil   54.905   71.117 - 22,8
 - Progr.  177.413  150.244 + 18,1
 - Sosiale 
 136.828   84.099 + 62,7
 - Søk  116.335   89.756 + 29,6
 - Video   76.973    56.785 + 35,6
 Tv  944.897  855.821 + 10,4
 Radio   87.581   98.733 - 11,3
 Kino   33.711   26.553 + 27,0
 Utendørs  134.275   98.724 + 36,0
 Dagspresse  154.223  201.039 - 23,3
 Ukepresse   21.143   30.452 - 30,6
 Fagpresse    8.046    8.549 -  5,9
 DM  186.762  191.872 -  2,7
 Andre medier     8.733   19.029  - 54,1
 Totalt 2.336.649

2.204.709

+  6,0

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.