Landets mediebyråer eller reklamekjøpere er mer investeringsklare i år enn på samme tid i fjor. For nå foreligger de nyeste reklametallene til Mediebyråforeningen som viser at de største mediebyråene har investert 1,51 milliarder kroner i reklame i løpet av årets første to måneder.  Det er en økning på 81 millioner kroner, eller nesten seks prosent.

- Året har startet positivt. Veksten på samme tid i fjor var på 0,4 prosent, sier leder av Mediebyråforeningen, Merete Mandt Larsen.

Dermed er starten på det nye året er langt bedre enn på samme tid i fjor da markedet var preget av langt større usikkerhet.  

Les også: På vei mot 700 mill. programmatiske reklamekroner

- Det er en sterk start på året og det kommer noe uventet i forhold til trenden vi så før nyttår, men sett i lys av blant annet «dagligvarekrigen» i januar så er vi egentlig ikke veldig overrasket, sier medie- og forhandlingsdirektør i Dentsu Aegis Network Norge, Harald Eide-Fredriksen, til Kampanje.

En intens reklamekrig har nemlig preget dagligvarebransjen etter at Rema 1000 tidligere i år lanserte sin nye handleapp «Æ» samtidig som konkurrentene har svart på angrepene med tilsvarende tilbud.

Les også: Her er Rema 1000s Æ - går til priskrig med ny app

Går en ned på kanalnivå ser en at tv og utendørs har tjent godt på krigen mellom aktørene Kiwi, Rema 1000 og Coop.  Tv har en vekst på 12,2 prosent og øker andelen sin til over 40 prosent av totalmarkedet.

- Driverne i markedet er først og fremst tv, tett fulgt av utendørs og internett. Tv-stasjonene har vært i den situasjonen at de har opplevd høy etterspørsel kombinert med prisøkninger. Det har de kunnet oppnå fordi lavere seertall på kommersielle kanaler har sørget for at stasjonene har vært utsolgt fra jul til påske, – en høyst uvanlig inngang på året som jeg knapt kan huske at vi noensinne har opplevd tidligere, sier Eide-Fredriksen.

Mediebyrå-toppen tror en kanal som utendørs har tjent på utsolgte tv-kanaler ettersom kanalen vokser med hele 43 prosent.

- Enkelte annonsører har derfor søkt alternative løsninger, noe som typisk spiller ut til fordel for blant annet utendørs, sier han.

Også internett som gruppe øker og det med 7,5 prosent. Mest overraskende her er kanskje at det programmatiske reklamesalget flater ut med en vekst på skarve fem prosent. Det er langt under de prosentene man har sett det siste året og internett som kanal taper nå markedsandeler – også som en følge av fortsatt tilbakegang på display.

- På digital fortsetter trendene fra 2016 med økte investeringer i sosiale medier og ikke minst også online video. Det siste er også naturlig når lineær-kanalene er utsolgt, men det er også nå tilgjengelig mer varelager, noe som lenge har vært en begrensende faktor for denne kanalen i Norge, sier han.

2017 har også gitt markedet stor usikkerhet innenfor radio med overgangen fra FM til DAB, noe som kan forklare tilbakegangen i radioomsetningen.

- Radio lider nok litt under støyen og negativ PR rundt stenging av FM-nettet. Vi forventer at dette er en forbigående faktor og at radio vil komme sterkere tilbake senere i år.

Her er mediebyråenes omsetning for perioden januar og februar i 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.

 

Kanal  2017   2016  Endring i prosent
 Internett  479.851  446.226 + 7,5
 - Display  125.946  147.270 - 14,5
 - Mobil   40.113   45.352 - 11,6
 - Progr.  112.438  106.976 + 5,1
 - Sosiale 
  81,499   53.984 + 51,0
 - Søk   75.953   60.640 + 25,3
 - Video   43.902   32.004 + 37,2
 Tv  632.138  563.234 + 12,2
 Radio   61.610   68.572 - 10,2
 Kino   19.491   17.564 + 11,0
 Utendørs   81.518   56.333 + 43,6
 Dagspresse   98.206  125.581 - 21,8
 Ukepresse   11.613   15.338 - 24,3
 Fagpresse    4.822    5.591 - 13,8
 DM  124.511  125.330 -  0,7
 Andre medier     4.824   12.505   - 61,4
 Totalt 1.518.224 1.436.474
+  5,7

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.