Tidligere i dag ble det kjent at avtalen mellom Høyskolen Kristiania og Westerdals-eierne om Høyskolens kjøp av Westerdals, nå er signert.

Les også: Westerdals-kjøp i boks

Høyskolen Kristiania betaler 85 millioner kroner, og torsdag neste uke overtar de det som har vært en utdanningsinstitusjon som har vært i hardt vær. I denne prisen ligger det også innbakt at Høyskolen Kristiania tar ansvar for kravene i de pågående tvistesakene der skolen står i fare for å tilbakebetale hele 87 millioner kroner til tidligere studenter og Kunnskapsdepartementet. 

Administrerende direktør Solfrid Lind ved Høyskolen Kristiania bekrefter at de tar ansvar for tvistesakene som skal i rettssystemet i år.

- Dette vil vi håndtere profesjonelt. Tvistene følger WOACT [Westerdals Oslo Act], og vi må ta ansvar for å løse de sakene, forteller Lind.

Saken fortsetter etter bildet.


Har midler til å gjøre opp: - Vi overtar Westerdals med betydelig likviditet, som blant annet skal brukes til å gjøre opp tvistene når de er avgjort, sier Solfrid Lind.

- Ikke i strid med loven

Hun forteller at de har vurdert det dithen at oppkjøpet ikke er i strid med lover og regler.

- Vi har vurdert at oppkjøpet ikke er i konflikt med konkurranselover. Det finnes en rekke offentlige gratisutdanninger som vi konkurrerer mot, så det er fremdeles tøff konkurranse i markedet, sier hun.

Lind bekrefter at de har hatt en dialog med Kunnskapsdepartementet gjennom kjøpsprosessen.

- Vi har vært opptatt av å ikke tråkke feil med henblikk på de føringer som ligger i universitets- og høyskoleloven. Men det er ikke slik at Kunnskapsdepartementet skal godkjenne dette, det er til syvende og sist vårt styre som har tatt beslutningen at vi skal kjøpe Westerdals. Vi kan ikke gjøre noe rundt tvistene før vi overtar selskapet, og frem 29. mars er det Anthon B. Nilsen som er eier, sier Lind. Hun forteller videre at det ikke har vært noe dialog med de tidligere studentene eller Kunnskapsdepartementet om tvistene.   

- Hvem tror du vil vinne tvistesakene?

- Det vil jeg ikke spekulere i. Vi signerte i går, og overtar i neste uke. Så tenker jeg at vi bør ta en dialog med Kunnskapsdepartementet når vi er nye eiere. Vår oppmerksomhet er først og fremst å styrkene våre komplementære fagmiljøer, tilby nye og tverrfaglige utdanninger, utvide samarbeidet med arbeidslivet, sier Lind.

- Men dere har penger til å betale dersom dere taper tvistesakene?

- Vi overtar Westerdals med betydelig likviditet, som blant annet skal brukes til å gjøre opp tvistene når de er avgjort, sier hun.

Var ikke i tvil om navnet
I ledergruppen hos Høyskolen Kristiania var det liten tvil om hva man skulle gjøre med selve Westerdals-navnet.

- Vi var tidlig omforent i ledergruppen på at det ville være fornuftig å ta vare på Westerdals-navnet. Vi gjorde egne undersøkelser mot arbeidsmarkedet og potensielle søkere, og på bakgrunn av det fant vi at det er en sterk merkevare som er godt posisjonert innenfor sine fagområder. Så dette videreføres innenfor vår merkevarestruktur, avslutter hun.