Dramatisk, sier du? OK, så overdriver jeg kanskje litt for å få oppmerksomheten din, men det begynner å bli mange av oss som har sett seg rimelig lei den mengden med reklame som blir stadig mer omfattende, nærgående - og alt for ofte irrelevant. Jeg er fullstendig klar over at undertegnede ikke er den første til å skrive om dette temaet.

2016 bød på en rekke artikler om utfordringene relatert til dårlig reklame, irriterende reklame, forfølgende reklame.

Klagesangen fortsetter likevel inn i det nye året. Særlig reklame på digitale flater har fått sin kritikk, og utfordringene med big data som oppfører seg mer som stupid data, i hvertfall utnyttelsen av den, har blitt kommentert utfyllende. Forbrukerne har svart med å installere adblocking og flytte medieforbruk over på mer reklamefrie kanaler - en tydelig tilbakemelding om at de begynner å bli kraftig lei all støyen de blir utsatt for.

Men hva er så den mest effektive måten for å unngå at forbrukeren støter fra seg reklame? Her er to forslag; Formidle relevant informasjon til riktig tid, og skape interessante budskap. Dette burde forhåpentligvis ikke sparke inn noen dører, men hvorfor er det da fortsatt så mye irriterende støy?

Merkevareeiere har en tendens til å tro at deres produkt og reklamebudskap er på grensen til uunnværlige for folk flest. Jeg har selv vært skyldig i å sveve rundt i min egen lille Carlsberg- eller Solo-boble og vet hvor lett det er å utvikle narsissistiske trekk med hensyn til egen merkevare. Mye av ansvaret må ligge her, men de er jo ikke alene. OK, noen byråer er dyktigere enn andre til å få annonsørene ned på jorda, gi dem flere perspektiver og hjelpe dem på rett vei. Men det er også ganske så mange som (jeg sier det igjen) bare jatter med og snakker kunden etter munnen. Her er det både økonomiske incentiver og relasjoner i spill, men bedre reklame blir det i hvert fall ikke.

Jeg har selv vært skyldig i å sveve rundt i min egen lille Carlsberg- eller Solo-boble og vet hvor lett det er å utvikle narsissistiske trekk med hensyn til egen merkevare.

Er det så en vei ut av denne elendigheten? Kanskje. Hva om vi fant en måte å belønne god reklame på - utover gullfisker og gullblyanter? Kunne vi introdusert en modell som gir incentiver til alle involverte parter? For eksempel en «Adindex» - et reklamebarometer 2.0. - hvor all reklame ble vurdert på kvantitative parametere - av forbrukerne selv? Hvor annonsøren fikk en direkte og umiddelbar tilbakemelding på kvaliteten av sitt budskap? Man vil jo helst måle effekten av kommunikasjonen, men det er vel en grei start å få vite om budskapet treffer og engasjerer. Og gjennom samme modell kunne man få et objektivt verktøy som kunne bli en sentral del av kompensasjonsmodellen til byråene. Bidrar byrået/-ene til god kommunikasjon blir det mer kroner å fakturere, og bidrar man til mer støy må man tilsvarende dele ansvaret. Og mediene kunne få en faktabasert oversikt over hvilke annonsører som bidrar til å løfte - og senke - kvaliteten på egne flater. Og hvis også de tror på verdien av bedre reklame og ikke bare verdien av tilgjengelig varelager, en mulighet for å belønne god reklame med bedre rabatter. Og begrense den dårlige. Utopisk?

Og når det gjelder stupid data, inntil den dagen kommer hvor vi har blitt betydelig bedre til å utnytte all den nye informasjonen - hva om det fantes en funksjon hvor man kunne klikke bort programmatisk reklame som ikke ble oppfattet relevant - med påfølgende konsekvenser for annonsøren? Ikke ulikt det man kan gjøre på Youtube i dag egentlig. Da ville de som er gode på dette bli belønnet - og alle andre ville fått et sterkt incentiv til å gå gjennom strategien sin på nytt. Jeg tror de fleste er enige om at når programmatisk reklame blir gjort bra, fungerer det ekstremt bra. Men enn så lenge er det etter min mening alt for langt mellom de gode eksemplene.

Jeg anerkjenner at dette er en overfladisk tilnærming til utfordringen - men det kan jo også fungere som et utgangspunkt for videre diskusjon. Jeg har blitt gjort oppmerksom på at det allerede er iverksatt en internasjonal «Coalition for better ads», hvor både merkevarer, medieaktører som Facebook og Google, og bransjeorganisasjoner er involvert. Procter & Gamble kom også på banen sist helg med konkrete planer for hva de vil gjøre for å rydde opp i utfordringer knyttet til digitale mediekjøp. Jeg kommer til å følge dem i spenning og se hva som kommer ut av det, men jeg tror ikke vi kommer utenom å ta noen grep også her på berget.

Den teknologiske utviklingen vil fortsette i forrykende tempo og gi oss flere og bedre muligheter. Så blir det opp til oss å forstå og bruke den på en ansvarlig måte. Forbrukerne kommer til å fortsette å gjøre det de kan for å skjerme seg fra uønskede budskap og bli stadig dyktigere til det. I stedet for å kjempe imot - hva med å bli bedre på å gi forbrukerne det de vil ha?

Jeg inviterer herved til idedugnad for en bedre reklamehverdag. Er du med?