Egentlig var det duket for Westerdals-drama denne våren, når partene i saken skulle møtes i Oslo tingrett i månedsskiftet februar/mars. Saken dreier seg om rundt 500 tidligere Westerdals- elever som gikk til søksmål mot skolen etter å ha betalt for mye i skolepenger. 

Nå er denne rettssaken flyttet til august – blant annet på grunn av stort omfang og sakens kompleksitet, forteller Erling Løken Andersen, som av retten er oppnevnt som grupperepresentant.

Det er ikke kjent hvor mange elever som kommer til å være del av rettssaken, kan Løken Andersen fortelle.

- Vi jobber fortsatt med å kartlegge hvor mange det endelige tallet på saksøkere blir, men det ligger som forventet an til å bli en del over 500. Tingretten har akseptert at saken mot Westerdals gjennomføres som gruppesøksmål. Dette er hva vi elevene ønsket, og innebærer at samtlige krav behandles i en og samme sak, sier han til Kampanje.

Innenfor rammene for gruppesøksmålet har tingretten fastsatt å omfatte de personer som var elever ved Westerdals School of Communication på et hvilket som helst tidspunkt i perioden fra og med høstsemesteret 2002 og frem til og med vårsemesteret 2012, og som i samme periode har betalt skolepenger til denne. Men kun de som ikke har inngått en forliksavtale med Westerdals, kan omfattes i søksmålet.

Les også: 800 takket ja til forlik

- Hvorfor ble saken flyttet fra våren til høsten?

- Saken ble flyttet fra våren til høsten fordi det er en stor og kompleks sak, hvor begge parter hadde behov for å gjennomgå et stort saksmateriale. Sakens omfang reflekteres også av at retten har satt av hele seks rettsdager til behandlingen av saken, forteller han til Kampanje. 

Må forsvare seg:

I august må ledelsen ved reklameskolen Westerdals Oslo ACT møte i Oslo Tingrett og forklare seg om om skolepenger. Rundt 500 tidligere Westerdals-elever har gått til søksmål mot skolen etter å ha betalt for mye i skolepenger.

- Forberedt på tøff kamp
Erling Løken Andersen forteller at han og de rundt 500 tidligere Westerdals-elevene forventer at det kan bli en tøff kamp.

- Jeg tror alle elevene er forberedt på at dette kan bli en tøff og lang kamp. Som grupperepresentant er det behagelig å kun måtte forholde seg til de som avslo forlikstilbudet - og som hele veien har vært forberedt på at denne saken kunne havne i retten. Det gir oss arbeidsro og jeg opplever at jeg og advokatene har massiv støtte fra elevene, sier han.

- Er du optimistisk med tanke på utfallet?

- Personlig er jeg veldig optimistisk med tanke på utfallet av saken. Ellers hadde jeg ikke gått til sak. Jeg mener at Westerdals har begått et vesentlig overtramp mot elevene, mot at de - etter vår mening - bevisst og i mot bedre vitende- har overfakturert elevene for titalls millioner kroner. Samtidig er jeg oppdratt sånn at når man gjør en feil, så må man også være forberedt på å gjøre opp for seg. Det prinsippet tror jeg også retten vil være enig i - og idømme elevene full økonomisk oppreisning, med tillegg for påløpte saksomkostninger, sier han.

I høst ble det kjent at Anton B Nilsen utdanning, som eier Westerdals Oslo ACT, er i forhandlinger med Høyskolen Christiania om salg av Westerdals. Et slikt mulig salg skal ikke få noen konsekvenser for de forestående rettssakene som er berammet mot skolen.

For også Kunnskapsdepartementet har raslet med sablene mot reklameskolen og krevd tilbakebetalt 56 millioner kroner. Departementet hevder at skolen skal ha gitt uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012. Men dette er en separat sak uavhengig av søksmålet fra de tidligere elevene. Det er ikke kjent når denne saken skal opp i rettssystemet.

Les også: Selger Westerdals til Høyskolen Kristiania

Les også: Avviser at Westerdals-bråket utløser skolesalg

Les også: Ikke bekymret for Westerdals-søksmål med nye eiere

Westerdals: - Ingen kommentarer
Fra Westerdals side er det ordknappe kommentarer å hente når Kampanje spør hva de tror om den forestående prosessen i rettssystemet;

- Vi er selvsagt kjent med at rettssaken er berammet til august 2017, og vi avventer resultatet av den rettslige prosessen. Vi har ikke noen kommentarer til saken utover dette, sier kommunikasjonssjef Vibecke Osfoss til Kampanje nå.

Tidligere har Osfoss sagt til Kampanje at de beklager at denne saken ender i retten.

- Vi beklager at det ser ut til å bli en rettssak, men vi er forberedt på det. Vår advokat mener at høyskolen vil stå godt i en rettslig prøving av kravene. Det økonomiske utfallet av en rettssak anser vi å være veldig usikkert for den enkelte, uttalte Osfoss til Kampanje i mai i fjor.

Det er satt av seks fulle rettsdager i Oslo tingrett i slutten av august til saken.