På få år har Redink blitt et av landets største kommunikasjonsbyråer. Med en omsetning på 86 millioner og et resultat på 12 millioner kroner leverer byrået nok et rekordresultat, til tross for krevende organisatoriske endringer siste år.

- Det har vært et spennende, krevende og hektisk år. Store kunder som Widerøe, Santander, Mills, Coop og Oslo kommune har havnet på kundelisten. Vi har lagt ned den tradisjonelle reklamesatsingen, etablert en PR-avdeling og et performance-miljø, samt opprettet et eget kontor i Bergen. I tillegg solgte vi webutviklingsavdelingen til Innocode for å bli mer teknologiuavhengige og for å få en sterk strategisk teknologipartner, sier administrerende direktør, Per Engh Halvorsen, til Kampanje.

Han sier han er svært fornøyd med årsresultatet som ble «rekordstort», selv om omsetningen falt med rundt seks prosent og driftsresultatet med rundt tre prosent. Men Redinks årsregnskap viser at de rivaliserende content marketing-byråene fortsatt har et stykke å gå før de når opp til kremen av norsk reklamebransje. En omsetning på 84 millioner kroner og et overskudd på 12 millioner kroner siste avsluttede regnskapsår, er et godt stykke unna tallene til Try-konsernet.

Søndag omtalte Kampanje pangresultatet til Try-konsernet som kunne slå i bordet med nesten en halv milliard kroner i omsetning og 60 millioner kroner i overskudd.

Driftsmarginene til Try var på nesten 25 prosent, mens Redinks endte på snaue 14 prosent.

Les også: Rekordoverskudd for Try - 60 millioner i pluss

Slår reklamebyråene
Engh Halvorsen representerer en bransje som i flere år har yppet seg mot den mer tradisjonelle reklamebransjen som Try står for, selv om også Try og flere andre reklamebyråer også har styrket seg p PR, performance og det litt runde begrepet «content».   

Like fullt har Engh Halvorsen og byrået hans vunnet flere pitsjer i konkurranse med reklamebyråene som for eksempel Widerøe som byrået snappet fra McCann.

Les også: Slår ut reklamebyråer i byråkonkurranse

- Vi rigger oss nå for å håndtere enda flere av de aller største kundene. Vi posisjonerer oss for en ny virkelighet, der tv-reklame og tradisjonelle annonser blir historie. Vi går inn i en verden der kundene forventer en tydelig og dokumenterbar effekt på investeringene og der effekten av kommunikasjonen måles time for time, fra dag til dag, sier han.

- Det virker som tv-reklame og annonser fortsatt er god butikk for reklamebyråer som Try. Tar du litt mye tran når du sier at tv-reklame og tradisjonelle annonser blir histore?  

- Alle har fått med seg at de tradisjonelle reklamemediene er på vikende front og synker fra kvartal til kvartal. Når TV 2 nå sier opp store deler av staben, kan ikke det tolkes på annen måte enn at de også i stadig større grad mister troen på reklame på linær-tv. Både Dagbladet og VG har bebudet at papiravisen på et eller annet tidspunkt forsvinner og du skal lete lenge etter noen som vil slåss for bannerannonser på nett som det som løser utfordringene, sier han.

Saken fortsetter etter bildet.

Jobber med Redink:

Redink jobber med blant andre Coop og markedsdirektør Aud Lundstad som snakket på Kampanjes Content Marketing-dagen forrige uke. Foto: Eivor Eriksen.

- Om to år vil landskapet se betydelig annerledes ut
Han mener «det dummeste man kan gjøre nå er å gjøre mer av det samme».

- Det er fortsatt folk som leser aviser og ser på tv, selv om kanalene allerede er svekket og et hvert klokt hode vil bruke de virkemidlene som funker så lenge de funker. Men om du i dag er en markedssjef og tror at du også i nær fremtid kan kjøpe deg posisjon og salg på gamlemåten, så er man nok på ville veier, sier han.

Han sier ingen har «fasit på hva som kommer etter reklamen».

- Men det er en forutsetning at du skjønner den nye mediehverdagen og behersker egne og fortjente kanaler. Det tror jeg få er uenig i og etter det jeg kan se, er også Try og andre store kommunikasjonshus, i ferd med å snu seg mot det som ennå kalles innholdsmarkedsføring, og som allerede begynner å bli et slitt og litt utvannet begrep, sier han.

- Tror du Redink på sikt vil ta innpå Try i størrelse?

- Vi har tro på en god vekst fremover. Men vi er jo litt annerledes organisert enn Try. De operer med fire selskaper, mens vi har så langt bygget alt under et brand og i en kultur. Vi gjør fortløpende vurderinger av om vi skal bygge en konsernstruktur rundt Redink også, for eventuelt å kunne vokse raskere og tryggere. Nå liker vi i utgangspunktet ikke å ha vekstmål alene; der er bedre å fokusere på å gjøre ting riktig og godt, så kommer veksten oftest av seg selv. Det er all grunn til å tro at det er innovativ kraft i de store selskapene, og at mange av dem evner å snu seg og tilpasse seg et nytt marked. Likevel vil jeg tro at kommunikasjonslandskapet om to år ser betydelig annerledes ut enn i dag.

- Men content marketing kommer kanskje ikke til å ta over verden, slik Kjetil Try sier?

- Vi tror at markedsføringen blir mer sammensatt og kompleks enn den noen gang har vært. Her trenger man et samspill av sterke fagmiljøer og fagseksperter. Det betyr at det er plass til de fleste i den nye «markedsføringen», men teknologi, fokus, fortellergrep og suksesskriterier endrer seg radikalt. Jeg tror for eksempel at vi går fra kampanjedrevet kommunikasjon til å være always on, gjennom en kontinuerlig kundedialog, sier han.

Han viser til hvordan Redink har rigget organisasjonen for vekst ved å ansette folk med ulik fagkomptanse.  Bare i første kvartal i år sier Engh Halvorsen at han skal ansettes 20 nye hoder. Byrået vil da telle om lag 70 personer, selv etter outsourcing av 12 digitale utviklere.

Her ser du alle tallene til Redink for 2016. Alle tall i millioner kroner.

Redink 2016 2015 Endring i prosent
Omsetning 86,1 91,7 - 6,1
Byråinntekt 65,4 59,0 +10,8
Driftsresultat 11,8 12,2 - 3,2
Resultat før skatt 10,5 10,0 + 5,0

Se video fra Kampanjes Content Marketing-dagen sist uke, der blant andre Coops markedsdirektør, Aud Lundstad, snakket om sin mediehusstrategi.